Ikke siden 2014 har det vært så gunstig å handle i Sverige

Nå får du rekordmye igjen for den norske krona på svenskehandelen.