I andre kvartal i år kom det 40 prosent mindre nedbør i norske kraftmagasiner enn normalt, noe som bidro til et prisnivå på 50 øre per kilowattime. Markedet anslår at månedskontraktene for høsten vil fortsette å ligge på samme nivå.

Strømprisene kan faktisk bli enda høyere om ikke nedbørsbildet endrer seg de kommende månedene. I verste fall kan husholdningene få en prisøkning i høst som tilsvarer en årlig kostnad på 5.000 kroner, ifølge analysesjef Tor Reier Lilleholt i Wattsight.

– Vi er veldig avhengig av at vi får normale mengder nedbør i høst. Hvis ikke, er det fare for at strømprisene kan bli veldig høye, sier han til NTB.

Fare for 2019

– Jeg frykter også for 2019 ettersom det ofte er forsinkelser i kraftleveransen. Snøen som kommer i høst, bør smelte og kunne være en kraftressurs til våren 2019. Da er det viktig at det kommer rikelig mengder snø, tilføyer han.

Etter et produksjonsnivå i 2017 som Lilleholt omtaler som «komfortabelt», har produksjonsnivået falt med 3,5 milliarder kilowattimer i andre kvartal i år, sammenlignet med i fjor. Det hadde imidlertid vært etterpåklokskap å spare vann allerede i 2017, mener analysesjefen.

– Produsentene må jobbe etter prinsippet om optimalisering av råvarer, og slik forholdene var ved utgangen av 2017, var det riktig med et slikt produksjonsnivå, sier Lilleholt.

Advarer mot krisemaksimering

Selv om prissnittet for 2018 er det høyeste på åtte år, er det fortsatt innenfor normale variasjoner, minner Lilleholt om og poengterer at situasjonen er håndterbar.

– Det er også viktig å minne strømkunder om at strømregningen består av én tredel strøm, én tredel nettleie og én tredel statlige elavgifter. En økning i strømprisen utgjør ofte en beskjeden økning i den totale strømregningen, sier analysesjefen.

Elavgiften alene utgjør imidlertid 14 milliarder kroner inkludert moms og er økt med 60 prosent de siste ti årene, ifølge Energi Norge. De mener avgiftsnivået er en belastning for kundene.

– Det sender også et uheldig signal mot bruk av klimavennlig energi. Elavgiften bør derfor trappes ned, sier Energi Norge i en pressemelding.