Flertall for Skien

Artikkelen er over 4 år gammel

HAMAR: Et enstemmig styre i Helse Sør-Øst har nå vedtatt at strålesenteret skal etableres i Skien.

DEL

- Vi er kjempeglade sier Hedda Foss Five.

- Vi stråler av glede, sier Jan Terje Olsen.

- Dette er en kjempeseier for Telemark og det arbeidet som har vært gjort av alle, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

- Dette er nesten en sånn uteavdegselv opplevelse, sier Trond Ballestad fra Sp.

Og dermed er det bare smil å se på bakerste benk der strålegjengen fra Grenland sitter plassert. Med ordfører Hedda Foss Five, Ap, Skien, Karianne Hansen, Frp, Skien, Trond Ballestad, Sp, Jan Terje Olsen, H, ordfører Robin Kåss, Ap, fylkesordfører Sven Tore Løkslid, tidligere fagforeningsleder Jan Grini, tidligere statsråd Einfrid Halvorsen og kommunalsjef Guro Winsvold, Skien.

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst har innstilt på at et nytt strålesenter skal etableres i Skien. Tomt står allerede klar. Nå er det opp til styret om det blir etablering i Skien eller Tønsberg.

TA vil oppdatere fortløpende fra debatt i styret.

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus innleder nå om forslaget. Forteller at det er behov for å øke strålekapasiteten. Arbeidet har pågått lenge.

Forteller om brev fra ordførerne i Telemark og om brev fra fylkesordfører i Vestfold. Også om innspill fra regionsamarbeidet Aust-Agder om hvorfor det bør bli lagt til Skien.

- Det er stor enighet i regionen og i alle fagmiljøer om at det er behov for økt kapasitet, og at det er noe som bør desentraliseres. En gladsak, for vi skal desentralisere nærmere der pasientene er, sier Lofthus.

Samtidig som hun understreker at det har vært en vanskelig sak, noe det er når det er strid om lokalisering.

- Vært ytterligere utredninger i forhold til plassering innad i Telemark og Vestfold, ut i fra første rapport.

- Det som kom fram av den vurderingen var at den faglige minimumskompetansen hadde man både i Telemark og Vestfold, litt annen konklusjon enn den første rapporten.

- Kan gjøre vurderinger om at det å legge stråleterapi til Telemark vil styrke fagmiljøet, så her kan man argumentere begge steder. Men minimumskompetansen er på plass begge steder.

- Legger man til Tønsberg får mange i Telemark mye lenger reisevei, mens i Vestfold vil mange få noe lengre reisevei. Spørsmålet blir en avveining.

- Ser vi på signalene, er det ikke store forskjellene mellom om det skal ligge i Vestfold eller i Telemark. Det som gjør at undertegneden inntiller på Telemark, er at vi har lagt til grunn at vi skal etablere dette i alle sykehusområder. Anbefaler også et senter i Drammen. Må se litt på dette med likeverdige helsetjenester, dermed anbefalt at enheten legges til Skien.

Samtidig tatt med at det er et godt og forpliktende  samarbeid mellom Telemark og Vestfold. Må bli et godt tilbud til pasientene i begge fylkene. Sier ikke noe mer om oppgavefordelingen mellom disse sykehusene.

Administrerende direktør ferdig med sin redegjørelse.

- Håper vi kan fatte en beslutning, saken er godt opplyst, men åpner for en debatt og diskusjon før vi trekker en konklusjon, sier styreleder Ann-Kristin Olsen.

- Saken har versert lenge. Behovet for strålebehandling er kjent, sier ansatterepresentant Kirsten Brubakk.

- Det vi må klare etter vedtak er det totale tilbudet. Betyr ikke at det skal være to komplekse miljøer, men at det er en utveksling til beste for pasientene. Senteret må legges til ett sted. Men betyr at det er like mye ansvar for det miljøet som iklke får senteret til å bidra.

- Veldig klokt, at når vi skal desentralisere, at vi virkelig desentraliserer og sjeler litt utenom det helt naturlige mot Oslo.

Vi vet at det også kommer senter i Vest-Viken. For meg ble det naturlig å legge hovedvekten, når jeg skulle gjøre en vurdering, å se i forhold til den befolkningen som ikke ligger nærmest til sentrene. Derfor støtter jeg administrasjonens forslag.

- Når jeg har gjort min beslutning, så ville det overrasket meg om Skien har kommet til andre beslutninger enn det de har. Vært nyttige prosesser, sier styreleder Sigrun E. Vågeng.

- Det faglige utfordrer oss, for det ene ser ut til å være like bra som det andre, da må vi se videre. Skal sørge for likeverdige tilbud for hele området. Er det riktig, gitt at det er likeverdighet mellom to forskjellige miljøer, at vi ser på andre deler.

- Telemark mer spredt befolkning, Vestfold i vekst. Hva er det da som betyr noe. Når det er en samlet vurdering er det mange faktorer. Ut i fra den innstilling som er lagt til grunn, og også den rekkefølgen som er lagt, så stemmer jeg for at det legges til Skien. Men det er under en klar forutsetning, om et samarbeid mellom miljøene. Rekkefølgen i punkt to er en klar forutseting for meg, i forhold til Drammen. Det er med å påvirker min beslutning.

- Jeg er enig i rekkefølgeprioritering, det vanskelige er Skien eller Tønsberg, sier ansatterepresentant Svein Øverland.

- For meg er lengst reiseavstand viktigst, prøve å legge det slik at vi kan gi et best mulig tilud til de med lengst vei.

Også ansatterepresentant Terje Bjørn Keyn går for administrasjonens innstilling i saken.

- Tiden er moden for at styret tar en avgjørelse, jeg er bekvem med innstilling på Skien, sier styremedlem Truls Velgaard.

- Dette har blant annet med et ønske om å desentralisere et tilbud, sier han. Synes dette er en veldig grei konklusjon. Så er jeg litt mer usikker på den videre rekkefølgen. Der er jeg ikke like sikker. Men skal ikke ta til orde for andre vurderinger. Men vil være litt andre kriterier som ligger til grunn for videre plassering.

- Det har vært en god prosess, synes også det vises en god profesjonalitet fra Vestfold, sier nestleder i styret, Anne Cathrine Frøstrup, som opprinnelig kommer fra Skien. Jeg støtter innstilligen, sier hun.

- Synes administrasjonen har vært flink til å involvere og berøre. Viktig med de fire punktene i forslaget til vedtak, det er med på å gjøre det enklere for meg, sier styremedlem Geir Nilsen.

Artikkeltags