Storinvestor bak ny travbane

Foto:

Artikkelen er over 11 år gammel

SKIEN: Shippingmannen og storinvestoren Christian Rytter jr. fra Oslo og investor Jan Kvidaland fra Porsgrunn er mennene bak den planlagte, gigantiske travbane-transaksjonen i Skien.

DEL

Det bekrefter initiativtaker og prosjektleder, traventusiasten Morten Andersen overfor TA.

Etter lengre tids hemmelighold gir dermed bakmennene i travbaneprosjektet seg til kjenne.

Mangelen på konkrete bakgrunnsopplysninger har vakt tildelt kraftig irritasjon i Telemark fylkeskommunene som sitter med en gullkantet forkjøpsrett til over halvparten av Klosterskogen, og med det nøkkelen til hele prosjektet.

BEHA-MENN

Rytter jr. og Kvidaland er lokalt begge sentrale skikkelser i Beha-Hedo Industrier AS, både på eier og driversiden. Kvidaland er administrerende direktør i den velkjente bedriften.

Det er disse karene, som gjennom et nytt joint-venture-selskap, ønsker bygge en ny, komplett travbane på Furuheim på Rødmyr i bytte mot Klosterskogen. Der vil de i første rekke bygge boliger. Og det er der de eventuelt kan cashe inn en gevinst ut over å ha skaffet hestesporten en ny praktarena.

- Dette er komplisert. Mange er involvert. Men vi ser at det er mulig å få til en vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier Kvidaland i en foreløpig kommentar.

RIKT KONSERN

Christian Rytter jr. (52) er administrerende direktør i familieselskapet L. Gill-Johannessen AS - et av Oslos eldste industri- og shippingforetak. I dag ligger hovedvekten på finans- og eiendomsinvesteringer.

Selskapet styrer sine engasjementer i finans- og eiendomsmarkedet gjennom et konglomerat av datterforetak. Og Rytter - til daglig Chris - har en lang rekke styreverv, også i store norske konserner.

Selskapet hadde i 2005 et overskudd før skatt på 33 millioner kroner og en bokført egenkapital på 205 millioner kroner. Lønnsomhetsraten ble i 2005 meget hyggelige 16,4 prosent.

STOR LOKALT

Jan Kvidaland (49) er daglig leder, deleier og styreleder i Beha-Hedo industrier AS. Som investor har han eierinteresser og styreverv i en rekke lokale finans- og industriforetak, blant annet Morgan AS, Herøya næringspark, Aker Yards Electro Brevik AS og industri- og kontorområdet mellom Down Town og Frednesbrua - Frednes brygge AS.

Kvidaland er kompis og medeier i initiativtakeren Morten Andersens Tek-Tra AS. Det er skiensmannens firma for prosjektering av storkjøkken-løsninger til skipsindustrien og på land.

Andersen har for øyeblikket bare en traver, stallet på Furuheim - og en tiendepart i en annen hest.

ILDSJEL

Han har i flere år brent for en ny bane og har selv tegnet flere forslag. På dugnadsbasis leder han arbeidsgruppa i Telemark travforbund som nå jobber med Furuheim-planen.

Han er svært glad for at det, etter hans oppfatning, er bunnsolide investorer som vil realisere prosjektet.

Det foreligger ennå ingen anslag for hvor mye som eventuelt kan havne i Rytters og Kvidalands lommer hvis de får tilgang til Klosterskogen og eneretten til boligbygging der.

80 MILLIONER

«Når det gjeld økonomien i prosjektet så blir det foreløpig spekulasjonar, så me håpar ikkje det er avgjerande for fylkes beslutingsgrunnlag.», skriver styreleder Asbjørn Lognvik i Telemark travforbund i et brev 29. mars til fylkesordfører Gunn Marit Helgesen.

«Når prosjektet vart lansert var kostnaden stipulert til rundt 60 mill. Med den utviklinga som har vore og ønske om større bane og aktivitetar så er vel kostnaden truleg rundt sytti til 80 millionar», heter det i brevet.

DØD HEST?

De 15 travlagene som eier Klosterskogen travbane - og investorene, kan imidlertid komme til å piske en død hest. For ingen ringere enn Telemark fylkeskommune sitter med nøkkelen til grinda. Etter først, i 1927 - å ha leid ut sine vel 50 mål til den nye travbanen på Klosterskogen - solgte fylket arealet for 15 000 kroner til Telemark travforbund.

Men på salget, i 1938, sikret fylkeskommunen seg forkjøpsretten til det samme arealet hvis travbanen en gang i framtida skulle bli solgt. Og prisen ble ikke verken indeks- ellers markedsregulert. Den er fortsatt 15 000 kroner, i dag knapt en symbolsk sum for til 50 mål gullkantet byggegrunn.

GODE PRISER

Og fylket kan nå komme til å gjøre tilbakekjøpsretten gjeldende eller kreve innløsning til markedspriser.

Byggeklare tomter i Skien går i dag unna for 500 000 - 600 000 kroner. I attraktive områder mer. På travbanen, like ved Fritidsparken, skoler og forretninger, vil det sikkert kunne oppnås fra 600 000 - 700 000 kroner tomta, mener en større utvikler TA har spurt.

I nøkkelferdige prosjekter er det ytterligere fortjeneste å hente. Og i næringssammenheng kan det være snakk atskillig høyre priser.

MED PÅ LASSET

Foreløpig har travselskapet bare tilbudt seg å overføre en tilsvarende rettighet til et nytt anlegg på Furuheim, travtelemarks stall- og treningseldorado i skogkanten på Rødmyr.

Hvis den nye banen skal bygges der, må travselskapet be om å få leie ytterligere 80 mål av Skien kommune, opplyser prosjektleder Andersen.

HÅPER PÅ LØSNING

I likhet med størstedelen av travmiljøet, håper han at fylkespolitikerne - ut fra allmenne samfunnshensyn - finner en løsning travselskapet kan leve med. Fylkets utgangspunkt for 50 år siden var nettopp å hjelpe travinteressene i Telemark, påpeker han.

Alternativene er en 1000 meters bane, en 1200 meters med forlenget startstrekning for sprintløpene, og en 1350-1400 meters bane.

Prisen og driftskostnadene øker med lengden.

Klosterskogen er 800 meter.

Artikkeltags