- Vi har fått inn mange flere saker enn tidligere, noe som skyldes en ny ordning innenfor den ordinære billighetserstatningsloven for dem som har vært på barnehjem og fosterhjem før 1980. For den gruppa er det et mindre strengt beviskrav, og for dem er også maksbeløpet på erstatning høyere da det er på 300 000 mot 200 000 kroner i den vanlige ordningen, sier Riiber Bergene.

ØKTE STABEN I FJOR

Hun sier at de har hatt en betydelig økning i antall saker, og at de derfor fikk åtte nye stillinger i fjor sommer.

- De sakene vi behandler i dag fikk vi inn for ganske nøyaktig to år siden. Vi har som sagt fått økt stab og vi håper å få ned saksbehandlingstida. Vi har stor forståelse for at det kan være en påkjenning å vente så lenge på at søknaden skal bli behandlet, sier Riiber Bergene.

Søknader om billighetserstatning sendes til Justissekreteriatene, som overtok oppgaven fra Justisdepartementet 1. januar 2004. Ved faglige vurderinger sendes sakene videre til Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratet når det gjelder søknader fra tidligere barnehjemsbarn, mens Utdanningsdirektoratet behandler søknader innenfor skoleverkets ansvarsområde. Når søknadene er behandlet er det Billighetserstatningsutvalget som avgjør saken.