Gå til sidens hovedinnhold

Stor motstand mot psykiatrikutt

Artikkelen er over 7 år gammel

SKIEN: Høringsuttalelsene viser at det er stor motstand mot å legge ned døgnsengene ved Distriktspsykiatrisk Senter i Seljord.

Både fra ansatte, brukerorganisasjonene, kommuner og de politiske partiene advares det mot å legge ned døgnsengene ved Seljord distriktspsykiatriske senter. For så å flytte disse til Notodden.

«– Vi ser ingen gode faglige argumenter for å flytte døgnplasser fra Seljord til Notodden og konkluderer med at døgnplasser bør opprettholdes både i Notodden og Seljord. Det er økonomiske sparekrav som tvinger frem forslag om organisatoriske endringer, – ikke faglige argumenter.», heter det i en uttalelse fra spesialistforumet knyttet til psykiatrisk klinikk og DPS Notodden/Seljord. Uttalelsen er underskrevet av seksjonsoverlege Audun Berge ved DPS Nedre Telemark.

FOR LITE INFORMASJON

Flere av høringsinnspillene knyttet til planene om å flytte døgnsenger fra Seljord til Notodden viser til at det er for lite informasjon knyttet til konsekvensene.

«– Det opplyses lite om hvilke konsekvenser flytting av Seljord til Notodden innebærer. Vi påpeker at det brytes opp et godt fagmiljø i psykiatrien i Seljord, men vi vet lite om hvordan en robust og faglige tjeneste bygges opp igjen på nytt sted.

Nedbyggingen av senger i psykiatrien vil gi konsekvenser for innbyggere, ved at flere må behandles poliklinisk og lokalt, og færre får tilbud om døgnopphold. Dette vil øke presset på kommunale tjenester og reduksjon av sengeplasser har stor konsekvens for de ambulerende og polikliniske tjenestene fra sykehus», heter det i uttalelse fra Brukerkompetanseforum for psykiatri ved Sykehuset Telemark HF.

Også kommunene som sokner til distriktspsykiatrisk senter i Seljord er veldig negative til en flytting av døgnplassene. Ikke minst fordi dette vil føre til betraktelig lengre reisevei både for pasienter og for ansatte i kommunene.

«– Det er i utviklingsplanen foreslått å samle døgnplassane til Notodden, med tanke på fagleg kompetanse. Vår erfaring er at Seljord DPS har god kompetanse på sine tenestar. Døgnplassar på Notodden ville bety lenger reiseveg for våre brukarar.

Det er i grunn fagleg forståelig at pasientar klarar noko lenger veg for innleggelse, enn for poliklinisk behandling.

AVSTANDEN ØKER

Men desse pasientane har eit stort behov for hjelp, få har førarkort og har ofte fyglje av fagpersonell frå kommunane. Avstanden vil og råke pårørande i like stor grad, då dei får lang veg for å besøke pasientane. Ein konsekvens kan bli at personalet må bruke lenger tid for å fylgje brukar enn i dag. Avstanden til Notodden aukar med ein time kvar veg. Då går det fort ein dag for å fyglje brukar, mot dagens to –re timar til Seljord. Kommunen kan då komme til å måtte betale for at døgntilbodet blir flytta, gjennom bruk av meir reisetid», heter det i uttalelsen fra Tokke kommune.

Både kommuner og Vest-Telemark rådet peker også på at Sykehuset Telemark har urealistisk forventning til hva det er mulig å selge bygget i Seljord for.

«– Seljord er dessutan den einaste avdelingen som ikkje treng investeringsmidlar uansett val av løysing. Ved å flytte aktivitet til Notodden krev dette reetablering av ein sengepost med tilhørande investeringar. Vi nemner også at vi oppfattar anslaget på 25 millionar kroner ved eit mogleg sal av bygningsmassa i Seljord som heilt urealistisk.

Kommentarer til denne saken