For signalene fra både administrasjonen i Helse Sør-Øst og de fleste styremedlemmene var helt entydige. I utgangspunktet ønsket man at også Telemark og Vestfold skulle slås sammen til ett helseforetak, på lik linje med de andre sykehusområdene.

MÅ VISE RESULTATER

Fra styret og administrasjonen kom det klare signaler på at sykehusene i Telemark og Vestfold vil bli slått sammen hvis de ikke kan vise til resultater.

- Jeg synes det er synd at vi ikke gjennomfører prinsippet fullt ut, sa styremedlem Kirsten Huser Leschbrandt.

Også styremedlemmet Finn Wisløf var av samme oppfatning.

- Selv om jeg ser problemene i Vestfold og Telemark, så er det å utsette det på denne måten å bryte med det prinsippet vi har lagt til grunn, sa han.

MÅ IKKE LAGE NY STØY

Styremedlemmet Andreas Kjær fra Telemark var en av de få som ga sin klare støtte til den prosessen som sykehusene i Telemark og Vestfold er blitt enige om.

- Jeg tror vi har større sjansen til å få en samhandling og fornuftige oppgavefordelinger hvis vi utnytter den roen som nå er i området. Jeg tror det vil kunne bli stor ståhei om man rører ved dette, advarte han.

Kjær var også den som påpekte at helse- og omsorgsministeren har vært ute med et løfte til innbyggerne i Telemark.

- Med få unntak har også høringssvarene vært klare i forhold til dette, sa Kjær.

LIGGER EN ADVARSEL

Kjær er også klar på at det ligger en advarsel i styrets behandling og godkjenning av at Telemark får fortsette med eget helseforetak.

- Hvis man ikke leverer slik at hensikten med å få et spisset tilbud innen spesialisthelsetjenestene blir på linje med de andre foretakene, så brenner det et blått lys.

- Men greier man denne øvelsen så er det godt mulig å stabilisere driften på denne måten, sier Andreas Kjær.

Han er også enig at signal fra statsrådene kan ha vært en avgjørende årsak for at styrevedtaket ble som det ble.

- Det kan nok være en årsak til at man valgte å håndtere Telemark og Vestfold på en annen måte. Det betyr at for de som ønsker denne løsningen, har store krav på seg til å få til samordning og utveksling av spesialisthelsetjenestene, sier Kjær.

STEMTE I MOT

Vedtaket i styret i Helse Sør-Øst betyr også at sykehusene på Rjukan og Notodden legges inn under Sykehuset Telemark. Det samme gjelder rehabiliteringssenteret på Nordagutu.

To av de ansattes representanter i styret stemte i mot dette forslaget.

Det var ingen som stemte i mot at Telemark og Vestfold skal ha sine separate helseforetak. Men fire av styrets representanter tok en protokolltilførsel på dette.

SAMLER I OSLO

Vedtaket på torsdagens styremøte betyr også at tre sykehus i Oslo samles til Universitetssykehuset Oslo. Her samles Rikshospitalet, Ullevål universitetssykehus og Aker universitetssykehus. Dette skal skje fra 1. januar 2009.

Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum, Ringerike sykehus og sykehuset på Kongsberg skal også etableres som ett helseforetak. Dette skal skje fra 1. juni 2009.