Statsråd får halv million i tilskudd

TAR SATS: Landbruksminister Terje Riis-Johansen skal imøtekomme nye krav til dyrevelferd og investerer 2,1 millioner kroner i fjøset.

TAR SATS: Landbruksminister Terje Riis-Johansen skal imøtekomme nye krav til dyrevelferd og investerer 2,1 millioner kroner i fjøset. Foto:

Artikkelen er over 13 år gammel

Statsråd Terje Riis-Johansen er innvilget inntil en halv million kroner i tilskudd for oppgradering og modernisering av familiens fjøs i Gjerpensdalen.

DEL

Det er Hovedstyret i Innovasjon Norge som har bevilget tilskuddet over posten for fylkesvise BU-midler. Saken er behandlet ved avdelingen i Telemark.

- Det var ingen inhabilitet i forbindelse med saken, men siden det var landbruksministeren som søkte fikk vi to andre instanser til å vurdere søknaden, sier saksbehandler Aud Jacobsen i Innovasjon Norge Telemark.

FJØS TIL TO MILLIONER

- Dette er en helt kurant søknad som Hovedstyret fant grunn til å innvilge, opplyser informasjonssjef Kjetil Svorkmo-Bergmann ved Innovasjon Norge.

Statsråd Riis-Johansen skal bruke pengene til å modernisere og oppgradere fjøset ved familiens gård ytterst i Gjerpensdalen i Skien. Han driver hovedsakelig med storfe og har 29 melkekyr.

- Landbruksministeren skal investere 2,1 millioner kroner i fjøset, sier seniorrådgiver Aud Jacobsen, som har ansvaret for søknadene knyttet til tradisjonelt landbruk.

STØRRE PÅGANG

- Vi merker en større pågang av søknader i høst for å oppgradere husdyrbygninger. Nye krav til dyrevelferden krever for eksempel større plass, løsdrift, tette gulv og smittesluse. I vår og sommer var det få søknader, men mangel på egg, melk og kjøtt har tydelig skapt en ny optimisme, oppsummerer Aud Jacobsen.

Hittil i år har Innovasjon Norge Telemark innvilget tyve søknader knyttet til husdyr, mens tre - fire søknader er innvilget i forbindelse med næring rundt hest.

20 INNVILGET I ÅR

Landbruksministeren er blant de tyve som har fått nesten maksimal uttelling av søknaden om BU-midler. Han er tildelt 500 000, mens det høyeste beløpet Innovasjon Norge kan innvilge er 600 000 kroner. Organisasjonssjef Amund Johnsrud i Telemark bondelag mener maksbeløpet for BU-midler til tradisjonelt landbruk er for lavt.

- Det er landbruksministeren selv som har bestemt et tak på 600 000 kroner, sier han.

- IKKE SÅ MYE

- Hva vil du si til tilskuddet statsråden har fått?

- Jeg antar og forutsetter at han får disse pengene på lik linje med andre søkere. Beløpet er ikke så høyt. Å oppgradere og modernisere fjøs koster fort flere millioner, kommenterer Johnsrud.

- Med så høye byggekostnader som vi har i Norge og med så liten lønnsevne som landbruket har i forhold til andre næringer, er det økonomisk vanskelig for bønder å imøtekomme nye krav. Noen hundre tusen i tilskudd forhindrer ikke at investeringene blir store, sier Johnsrud.

VARSLER KRAV

Han varsler at en økning i maksbeløpet vil bli en hovedsak i neste runde av jordbruksforhandlingene.

- Vi må se på fordelingen og størrelsen på potten. Det vil bli en høring i lokallagene om dette i vinter, sier Johnsrud.

Innovasjon Norge kan gjennom tilskudd dekke inntil 24,9 prosent av kostnadene for oppgradering og modernisering av fjøs. Det resterende må gårdbrukeren bekoste selv.

Tilskuddsordningen er en del av landbrukets virkemidler for å videreutvikle og skape ny næringsvirksomhet med økt lønnsomhet ved å ta i bruk mangfoldet av landbrukets ressurser, slik det heter i formålsparagrafen.

TA fikk ikke kontakt med Terje Riis-Johansen i går for en kommentar.

Artikkeltags