Store endringer i bilavgiftene - disse blir taperne

Tesla Model X er den store taperen når bilavgiftene legges om. Det er én av to elbilmodeller som nå må betale engangsavgift på grunn av høy vekt.

Tesla Model X er den store taperen når bilavgiftene legges om. Det er én av to elbilmodeller som nå må betale engangsavgift på grunn av høy vekt.

Av

Forslår å avvikle avgiftsfritaket for elbiler - mens hybridbiler blir dyrere.

DEL

Planen var egentlig å innføre merverdiavgift på de dyreste elbilene, for å redusere subsidiene til primært Tesla, men dette skjer ikke. Regjeringen legger i stedet opp til at de tyngste elbilene nå må betale en skreddersydd vektavgift.

Det melder Nettavisen.

- Mens fritaket i engangsavgiften er en fordel for tunge biler, øker merverdiavgiftsfordelen med kjøretøyets pris. Eksempelvis utgjør merverdiavgiftsfritaket kun 50 000 kroner for en elbil med pris på 200 000 kroner, mens fritaket utgjør 250 000 kroner for en elbil med pris på 1 000 000 kroner. Tilsvarende utgjør fritaket for engangsavgift i størrelsesorden 200 000 kroner for en elbil med vekt på 2,4 tonn, mens fritaket ikke har betydning for mindre elbiler med vekt inntil nær 1,6 tonn. Dette innebærer at engangsavgiftsfritaket i all hovedsak kommer kjøpere av tunge, dyre elbiler til gode, skriver regjeringen.

Opphever avgiftsfritak for elbiler og hydrogen

Regjeringen vil derfor oppheve fritaket for engangsavgift for både elbiler og hydrogenbiler, og likebehandle de med alle andre biler.

I stedet ønsker regjeringen å innføre samme vektfradrag for elbiler som også er gjeldende for ladbare hybrider - men denne satsen reduseres fra 26 til 23 prosent.

Det betyr at en elbil på 1600 kg, skal betale avgift som om den veier 1232 kg.

Endringen betyr i praksis at elbiler over 2 tonn må betale engangsavgift - og dermed er det kun Teslas Model X og S som blir rammet.

Årsaken er at elbiler får et betydelig fradrag i bunn fordi CO2-avgiften er på minussiden under 70 gram. I praksis betyr det et grunnfradrag på rundt 78.000 kroner.

Satsene i engangsavgiften prisjusteres med 1,6 prosent, og innslagspunktene endres ikke.

Ladbare hybrider blir ca 10.000 kroner dyrere

Det er også klart at ladbare hybrider blir dyrere. At vektfradraget reduseres fra 26 til 23 prosent betyr i praksis at ladbare hybrider må betale avgift for omtren 50 kg ekstra.

For en Passat GTE, betyr det rundt 10500 kroner høyere avgift.

Mange blir enda dyrere til sommeren

I tillegg ønsker regjeringen å gjøre ladbare hybrider med kort rekkevidde dyrere. Konkret ønsker man å redusere avgiftsfordelene om rekkevidden er mindre enn 50 km.

Dette får man av praktiske hensyn ikke til før sommeren.

Ordningen blir slik at biler som har 50 km elektrisk rekkevidde eller mer, får 23 prosent fradrag i vektavgiften.

For biler som har mindre enn 50 km, får de et fratrekk som er lavere enn 23 prosent som «beregnes som forholdet mellom kjøretøyets registrerte elektriske rekkevidde og den nødvendige rekkevidden for å få maksimalt fradrag».

I praksis kommer dette til å ramme store SUV-er med kort elektrisk rekkevidde, som Mercedes GLC500e og BMW X5.

Artikkeltags