Kommunen vil rive to bygg: Riksantikvaren sier nei

BAMBLE: Riksantikvaren har reist innsigelse til detaljreguleringen av Rådhusplassen på Stathelle og sier nei til riving av det gamle fengselet og skolen.