I åtte år har fotgjengerfeltet endt opp midt i et veikryss. Nå skal det fjernes.

STATHELLE: Fotgjengerovergangen ved Kjellestadbakken har i årevis vært pekt på som svært trafikkfarlig, ettersom det leder midt inn i et veikryss. - Stripene skal fjernes om ikke lenge, sier Bjørn Rikard Kirste i Statens vegvesen.