Gå til sidens hovedinnhold

Vil slå ned på «lekekjøring» i terrenget

Artikkelen er over 5 år gammel

TELEMARK: Statens naturoppsyn og Økokrim trapper opp samarbeidet med landets politidistrikter og skal foreta felles kontroller for å redusere ulovlig kjøring med firhjulinger i terrenget.

Årsaken er at kjøring på barmark kan føre til varig skade på terrenget og vegetasjonen.

- Vi er særlig opptatt av å forebygge og slå ned på ulovlig «lekekjøring». I høst vil etatene samarbeide om en nærmere kartlegging av problemområder, og vi vil ha felles kontroller i utvalgte områder. Ulovlig kjøring vil bli anmeldt, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim.

Det er kun lov med terrengkjøring i forbindelse med nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder, og innen jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Overtredelse fører til høye bøter, og ved grove overtredelser og gjentakelse kan det også være aktuelt å inndra kjøretøyet.

De siste fem årene har antall registrerte firhjulinger, såkalte ATV-er, økt fra om lag 30 000 til rundt 50 000.