Samler inn skolesekker: Nå reiser hun til Hellas for å hjelpe flyktninger for 15. gang

NOME/PORSGRUNN: I vår laget elever tegninger til flyktningbarn i Hellas. Nå har hjelpearbeider Thora Lise spurt elevene ved 2. og 3. trinn på Myrene skole i Porsgrunn om hun kan få de gamle sekkene deres.