Statusrapport fra politihuset tre år etter politireformen

Politireformen skulle sikre et «kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor», men hvordan går det egentlig? Svaret avhenger av hvem du spør.