- Jeg er veldig glad for interessen og håper at folk tar kontakt med meg slik at de to klassene jeg skal kjøre har maksimalt med elever. Det sier Ingunn Røiseland som er undervisningsleder for Skien engleskole.

Undervisningen vil foregå på Gråten i Skien der Røiseland bor.

GAMMEL VITEN

Oppstarten av engleskolen er 20. august, og undervisningen vil finne sted én kveld i uka og seks helger per skoleår, som på ordinært vis avsluttes i juni (neste år).

- Kan du si noe om pensum?

- Ja, jeg vil lære bort mange teknikker fra en rekke ulike kulturer. Mange av dem er gamle, men har overlevd tidens tann. Dette er ting som menneskene har kjent til så å si bestandig. Vi gir kunnskap om teknikkene knyttet til det esoteriske eller det åndelige.

MANGE DAMER

Røiseland mener det finnes spor av det esoteriske mange steder, blant annet er «det tredje øyet» tydelig til stede i Vatikanet.

Hun har tidligere vært elev ved engleskolen til Märtha Louise og regner med at kunnskapen herfra kommer godt med når hun skal undervise elevene fra Grenland, så langt er de fra 26 år og oppover; 23 damer og to menn.

KOLLEKTIVE UBEVISSTE

- 25 av de 30 plassene på engleskolen er fylt opp allerede. Hva er det som skjer?

- Slike jeg oppfatter det nå, har denne kunnskapsformen for en stor del blitt akseptert. Folk skjønner at når det er krise og vanskeligheter, kan det å hente kunnskap fra det kollektive underbevisste være nyttig og nødvendig.

Røiseland har tidligere uttalt seg om engler i TA. Da sa hun blant annet:

- Du bærer i deg et potensial for kommunikasjon med alle energier i universet, du kan kommunisere med alt, og få alle slags svar. Det som er spesielt med engler er at de eksisterer på en høyere frekvens enn oss og dermed oppleves som mye lysere og med en annen kjærlighet i seg. Kommunikasjonen med engler løfter også vår frekvens. Det er derfor det er så fint. Du kan kommunisere med alle kjente engler, men også med alle andre - Buddha, Kristus og så videre. Det er så viktig å forstå at alt egentlig er ett, og at vi er en del av alt.