Snakker samme språk

Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

SKIEN: Politikere og administrasjon i Skien og Porsgrunn kommuner har satt seg på skolebenken for å lære hvordan skolene skal gjøre elevene bedre. Rektorene jubler over at de nå snakker samme språk.

DEL

De to grenlandskommunene tar seg selv i nakken etter dårlige skoleresultater de siste årene, og er de første i landet til å lage et eget kvalitetsprogram som sikrer at skoleledere, kommuneadministrasjon og politikere går i takt. Gjennom fire samlinger har ordførere, rådmenn, kommunalsjefer og utvalgspolitikere blitt fôret med forsking fra noen av landets mest kunnskapsrike foredragsholdere.

Rektorskole

Det er rektorene glade for.

– Det er alfa-omega at politikerne får kompetanse på skole og det de skal beslutte og mene noe om. Nå får de kunnskapen om skole basert på forsking, og det er viktig, sier rektor på Stigeråsen barneskole, Anne Apneseth.

– At vi snakker samme språk og ikke sitter på hver vår tue, er kjempeviktig. Nå hører og ser vi det samme, sier rektor på Menstad ungdomsskole, Mari Lunde.

De er to av mange rektorer i Skien og Porsgrunn som har gått eller går rektorskolen, der de tar master i skoleledelse. De både kjenner til og bruker ny forsking om klasseledelse, tidlig innsats, tydelige forventninger til elever og foreldre.

– Politikerne har sittet fjernt fra dette, mener rektorene, og viser til at det dystre skolebildet er i ferd med å lysne.

– Vi er på vei til å bli bedre. På siste nasjonale prøvene lå Skien høyere enn landsgjennomsnittet, og vi har gått opp en gruppe fra kommuner vi tidligere har sammenliknet oss med. Det er et systematisk arbeid over tid, og vi må ikke slippe det nå, sier rektorene.

10 prosent frafall

Målet for programmet er at skolene skal bli enda bedre. Men for å få gode skoler over tid, er det ikke nok at forbedringsarbeidet bare foregår på den enkelte skole. Systemet rundt skolene, med politisk og administrativ ledelse må gå i samme retning, peker internasjonal forsking på.

– Å pøse på med faktabasert kunnskap er viktig når vi skal finne ut hva vi bør drive med, sier kommunalsjef i Porsgrunn, Inger Lysa.

– Når vi sitter sammen og hører det samme, slik vi har gjort på disse samlingene, får vi den samme referanserammen som er viktig for å velge en felles retning framover, sier kommunalsjef for oppvekst i Skien, Grete Gjelten.

Målet er at 90 prosent av elevene gjennomfører videregående skole i 2023. Da må 30 prosent flere elever gjennomføre enn i dag. Det blir kommunenes jobb å gjøre elevene rustet til å klare det, er politikere og administrasjon i Skien og Porsgrunn enige om.

– Det er ikke i videregående slaget står, det er grunnskolen som legger grunnlaget for mange. 90 prosent er et hårete mål, men vi har troen på at vi skal klare det, sier utvalgsleder for oppvekst i Skien, Siv Dalen Borgen. På tirsdagens samling fortalte professor Thomas Nordahl fra Høyskolen i Telemark om den sterke sammenhengen mellom skole og helse og kriminalitet.

14. april skal de to kommunene ha felles utvalgsmøte for å legge veien videre for det konkrete arbeidet.

– Der skal vi jobbe med tilstandsrapporten for skolene for å bli bevisst på hva vi konkret kan gjøre for å forbedre oss, sier utvalgsleder i Porsgrunn, Janicke Andreassen.

Artikkeltags