Arbeidstilsynet: – Smiths Venner følger ikke lovverket

STILLE: Selv om Smiths Venner samler mer og mer av virksomhetene sine til Brunstad Kristelig Menighets samlingssted på Dal gård var det ingen til stede der da Gjengangeren besøkte stedet onsdag. Foto: Tom Arild Dahl

STILLE: Selv om Smiths Venner samler mer og mer av virksomhetene sine til Brunstad Kristelig Menighets samlingssted på Dal gård var det ingen til stede der da Gjengangeren besøkte stedet onsdag. Foto: Tom Arild Dahl

Av

Smiths Venner i Horten har en profesjonell forretningsvinkling på hele sin frivillige virksomhet, sier regiondirektør i Arbeidstilsynet, Arve Semb Christophersen og gir dem pålegg om å følge Arbeidsmiljøloven og loven om tarifflønn. Menigheten i Horten er uenig og har påklaget påleggene.

DEL

I denne saken som er skrevet av avisen Gjengangeren, er TA felt i Pressens Faglige Utvalg.

TA felt i PFU

(Gjengangeren): Smiths Venner – eller BKM (Brunstad Kristelig Menighet) Horten, som de kaller seg nå, har organisert hele sin frivillige virksomhet gjennom en kompleks organisasjonsstruktur med bruk av holdingselskapet, mange datterselskaper, og underselskaper av disse igjen mener Arbeidstilsynet. Det statlige organet viser til at denne måten drive på er å likestille med profesjonell forretningsvirksomhet. Derfor er hortensmenighetens aksjeselskap Adal Multiservice AS og Dal Gård AS pålagt å følge lover og regler som gjelder ellers i arbeidslivet.

Innen 6. august må BKM Horten-selskapene få på plass utkast til skriftlige arbeidskontrakter, oversikt over arbeidstida til den enkelt arbeidstaker, sikre en kontroll med arbeidstida og følge lønns- og arbeidsvilkår som følger av forskriften av allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, servering og cateringvirksomheter.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SJEF: Regiondirektør Arve Semb Christophersen forklarer hva han har fokus på i Smiths Venners-menighetenes dugnadsvirksomheter.

SJEF: Regiondirektør Arve Semb Christophersen forklarer hva han har fokus på i Smiths Venners-menighetenes dugnadsvirksomheter. Foto:

Brunstad på Stokke er eier

Menighetens virksomhet og fordeling av jobber gjennom fellesskapets BCC/ BKM (Brunstad Kristelig Menighet på Brunstad i Stokke) – som ifølge Brønnøysundregistrene og Arbeidstilsynet er øverste eier av «dugnadsselskapene», og deres «My Share»-app – bryter ifølge Arbeidstilsynet både Arbeidsmiljøloven og Allmengjøringsloven.

Tilsynet mener at BKM Hortens virksomheter har vært markedsvridende fordi menighetens folk blant annet har brutt bestemmelsene om lønn og arbeidsvilkår

– BKM har aksjeselskaper som er registrert i ulike bransjer, hvorav noen er innen allmenngjorte områder som bygge-, renholds- og restaurantbransjen. Deres virksomheter opererer i det kommersielle markedet på linje med alle ordinære virksomheter i bransjen. BKMs virksomheter driver i stort omfang og over lang tid. Sett hen til at BKM benytter seg av mye frivillig og ulønnet personell, medfører dette at de kan utkonkurrere de øvrige virksomhetene på pris i den aktuelle bransjen og området. De er nødt til å forholde seg til både arbeidsmiljølovens og allmenngjøringslovens bestemmelser, skriver Arbeidstilsynet og regiondirektør Arve Semb Christophersen sine tilsynsrapporter.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SMELL: Velkomstskiltet har fått seg en knekk og navnene på de ulike selskapene med adresse på Ra har blitt visket ut på postkass til menigheten i Horten.

SMELL: Velkomstskiltet har fått seg en knekk og navnene på de ulike selskapene med adresse på Ra har blitt visket ut på postkass til menigheten i Horten. Foto:

De har klaget

Adal Multiservice AS og Dal Gård Eiendom AS har, etter hva Gjengangeren har brakt på det rene, varslet en foreløpig klage på påleggene. De skal også ha fått utvidet 3-ukersfristen for klageadgang. Dette skal de har de gjort gjennom advokat Einar Engh hos Advokatfirmaet Hjort DA i Oslo, som helt fra første stund har håndtert denne saken for menigheten i Horten.

Dette bekreftes av menigheten her i Horten. Etter at vi tirsdag sendte henvendelser til styreleder Knut Andreas Østern i Dal Gård AS (endret til Dal Gård Eiendom AS i november, men fortsatt under det samme organisasjonsnummeret og derfor det samme rettssubjektet) og Adal Multiservice AS som flyttet fra låven på Falkensten til Dal gård på Ra i november ved deres styreleder, Mathias Vetsch, fikk vi tilbakemelding et døgn seinere fra de to styrelderne:

– Adal Multiservice AS og Dal Gård Eiendom AS er ikke enige i vedtaket til Arbeidstilsynet Sør-Norges, og har sendt klage til Direktoratet for Arbeidstilsynet innen fristen som var 29. mai, skriver styrelederne Mathias Vetsch og Knurt Andreas Østern til Gjengangeren.

LES OGSÅ MENIGHETENS LESERBREV: Brunstad Kristelige Menighet Horten: – Vi vil ikke finne oss i å bli hetset fordi vi har mange medlemmer som faktisk ønsker å bidra med frivillig innsats

– Fri religionsutøvelse

I tillegg til å avvise Arbeidstilsynets påstander om at de frivillige er arbeidstakere underlagt samfunnets og arbeidslivets lover og regler, påpeker advokat Einar Engh at dugnadsinnsatsen må ses i sammenheng med den enkeltes frivilliges religionsutøvelse, og at dette vernes i Grunnloven og EMKs – Den europeiske menneskerettskonvensjonen – bestemmelser om fri religionsutøvelse.

Han trekker også fram Smiths Venners dugnadsselskap Fjordteam AS fra Sandefjord. De fikk for flere år siden problemer med Arbeidstilsynet fordi tilsynet mente at selskapet ikke drev etter lovverket. Den saken sluttet i 2016 med at Fjordteam ville trekke Staten for retten, og saken ble lagt død i departementet.

– Saken med Dal Gård AS og Adal Multiservice AS er annerledes. I disse sakene fra Horten har vi blant annet hatt tilgang på personallistene, dokumenter som opplyser hvem som har vært på jobb til hvilken tid, og fakturaer hvor timeantall blir synliggjort. Dette hadde man ikke i Fjordteam-saken, skriver Arbeidstilsynet i sin tilsynsrapport.


Njord på Langgrunn

Bakgrunnen for reaksjonen og påleggene går tilbake til 14. februar i fjor da Arbeidstilsynet hadde et tilsyn på restaurant Njord på Langgrunn og fant det de mente var ureglementert arbeide av frivillige fra BKM Horten, i tillegg til folk fra Dal Gård AS og Dal Restaurantdrift AS som var ansatt i driften av restauranten til Redningsselskapet på Langgrunn.

Driften av Njord tok Redningsselskapet tilbake fra Dal Restaurantdrift i fjor høst, for å kutte båndene til BKM Horten.

I etterkant av tilsynet for snart 16 måneder siden har Arbeidstilsynet forsøkt å se på Smiths Venners organisering av det frivillige arbeidet gjennom appen «My Share», oppgjøret som dugnadsfolkene har fått betalt inn til sine «Aksjon 2020»-konti i appen, og hvordan det er med bidragene som i sin helhet disponeres av styret i BKM, Horten, men har ikke lykkes med det.

(Artikkelen fortsetter under skjermbildet)

Ingen hjelp

Både Adal Multiservice og Dal Gård varsler Arbeidstilsynet at de har begrenset kunnskap om den informasjon Arbeidstilsynet etterspør. De varsler også – etter å ha vært i kontakt med BKM Horten, med Per Østern som forstander – at de ikke kan hjelpe tilsynet med de «MyShare»-registreringene de trenger.

Ifølge menighetenes advokat er det heller ikke mulig å få hjelp fra Brunstad Kristelige Menighet i Horten og deres hovedkvarter på Dal gård på Ra.

– BKM Horten har heller ikke de registreringene som Arbeidstilsynet har bedt om, skriver menighetens advokat til Arbeidstilsynet.

Artikkeltags