Slik blir «Badet» om politikerne vil

SLIK: Arkitektkontoret Børve og Borchsenius har lagt utvidelsen av hovedbygget «Societeten» til Langesund bad inn i et bilde slik at politikerne kan se forandringen mot vest og sjøen ved ombygging av loftet.
fotomontasje: Børve og Borchsenius

SLIK: Arkitektkontoret Børve og Borchsenius har lagt utvidelsen av hovedbygget «Societeten» til Langesund bad inn i et bilde slik at politikerne kan se forandringen mot vest og sjøen ved ombygging av loftet. fotomontasje: Børve og Borchsenius Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

LANGESUND: Hotelleier Lars Rise ønsker å innrede loftsetasjen på hovedbygningen «Societeten». Under tvil anbefaler rådmannen tiltaket, som ikke anbefales av Kulturminnevernet i Telemark.

DEL

Neste uke skal politikerne i teknisk komité behandle rammetillatelsen for videre utvikling av Langesund bad. Eier Lars Rise ønsker å utvide med åtte leiligheter.

Leilighetene skal kunne selges og hotellet leie de tilbake for sine gjester når eier ikke bruker dem, såkalt «lease back».

NEI TIL LOFTSETASJE

Søknaden ble sendt til Kulturminnevernet i Telemark fylkeskommune til uttalelse i sommer. Der ble ombygging av loftet med veranda og arker ikke anbefalt. Nå er tegningen justert litt, men fortsatt anbefaler ikke rådgiver Gunnhild Randen i det regionale kulturminnevernet tiltaket.

- Vi hadde sett at tiltakshaver valgte en løsning med tilbygg i stedet for innredning og ombygging av loftsetasjen. Vi opprettholder vår tidligere uttalelse, og overlater til Bamble kommune å fatte endelig vedtak, sier hun.

ENDRER UTSEENDE

Rådmannen anbefaler politikerne om å gå for søknaden om innredning av loftet og påbygg av loftet over kjøkkentilbygget.

Rådmannen gjør oppmerksom på at politikerne må merke seg de vurderinger som er gjort av takoppløft og en helhetsvurdering av bygningsmassen.

- Vi er i tvil om hvilken fjernvirkning tiltaket vil ha på fasaden fra vest med hensyn til opplett. Tiltak som er planlagt rundt tårnet er etter revidert forslag akseptabelt og vil ikke ødelegge for tårnets dominerende virkning.

UNDER TVIL

- Vi er mer usikre på hvordan takoppløfta vil bli i forhold til bygningens særpregede utseende. Det kan virke noe usymmetrisk til denne bygningen, skriver kommunens saksbehandler Svein Magne Myrvang.

Under tvil anbefaler rådmannen innredning/ombygging.

ÅTTE LEILIGHETER

Direktør Petter Jørgensen ved Langesund bad er fornøyd med innstilling til teknisk komité.

- Vi har hatt flere runder med administrasjonen for å komme fram til en løsning som anbefales.

- Hvor mange leiligheter har dere planer om å bygge?

- Loftet på «Societeten» har stått uten innredning siden det ble bygget. Vi ønsker å bygge sju leiligheter der. Den midterste er med tårnet som kan innredes som soverom, og den blir den mest fasjonable leiligheten. I tillegg vil vi bygge et loft over kjøkkentilbygget med en stor leilighet.

INTERESSERTE KJØPERE

- Er det marked for leiligheter nå?

- Vi har ikke solgt noen i påvente av den kommunale rammetillatelsen. Men vi har stadig henvendelser fra interessenter.

- Derfor tror jeg det vil være mulig å selge denne typen leiligheter der vi leier den tilbake for å dekke et stadig økende behov for rom hele året, sier Petter Jørgensen.

Artikkeltags