I rapporter til Helse Sør-Øst står det at arbeidet omfatter innsamling og strukturering av data som grunnlag for å beskrive og analysere aktivitet og kapasitet ved HF og sykehusenheter i Helse Sør-Øst. Arbeidet bygger på arbeider utført av Sintef helse for Helse Sør-Øst RHF og tidligere Helse Sør RHF. Aktivitet framskrives til 2015, 2020 og 2025 ved hjelp av Sintef helses framskrivingsmodell, referansepunkt 2.4.

BRUKER MODELLEN

I punkt 2.4.2 står det følgende:

* Forventet aktivitet er framskrevet til henholdsvis 2015, 2020 og 2025 på grunnlag av Sintef helses framskrivingsmodell. Framskriving av sykehusopphold og dagbehandling gjøres i tre trinn. Metoden er beskrevet inngående i vedlegg 1 til rapporten «Framskriving og kapasitetsanalyse for Helse Sør-Øst RHF, somatikk og psykisk helsevern» og vi viser til den, står det.

SCENARIENE ER DER

- Som man ser står det her at aktiviteten er framskrevet på grunnlag av Sintef helse sin framskrivningsmodell og metoden er beskrevet inngående i vedlegg 1 til rapporten «Framskriving og kapasitetsanalyse for Helse Sør-Øst RHF, somatikk og psykisk helsevern», sier Drugli.

En referanse i rapport A6558 henviser også til et vedlegg som beskriver grunnlaget.

- Der finner vi igjen «Framskriving og kapasitetsanalyse for Helse Sør-Øst RHF, somatikk og psykisk helsevern» - Sintef-rapporten fra 2. november 2007. Dette er rett og slett Sintef-rapport A3249 hvor du kan finne de fem scenariene som ligger til grunn for framskrivningen i vedlegg 1 i rapporten, sier Drugli.

BLE TATT OPP I APRIL

Drugli sier dette beviser at hele grunnlaget fra utgangspunktet i Sintef-rapport A3289 er tatt med i saksutredningen i styrepapirene til styremøtet i Helse Sør-Øst i april.

- Noe altså den godeste Trommald påstår at de ikke gjør. Scenariene og konsekvensene gjennomføringen av disse vil få for pasientene berøres ikke i Helse Sør-Øst sine dokumenter som ellers er stappfulle av flotte, fjonge ord og «beroligende piller». De bare framsetter myten om overkapasiteten og forventer at vi skal godta dette, sier Drugli.