12,5 millioner til trafikksikring

REKORD: Telemark fylkeskommune deler ut rekordstore 12,5 millioner kroner til trafikksikringstiltak. Her fylkesordfører Sven Tore Løkslid, Ap,  og hovedutvlgsleder Knut Duesund, KrF.

REKORD: Telemark fylkeskommune deler ut rekordstore 12,5 millioner kroner til trafikksikringstiltak. Her fylkesordfører Sven Tore Løkslid, Ap, og hovedutvlgsleder Knut Duesund, KrF.

Artikkelen er over 2 år gammel

SKIEN: Trafikksikkerhetsutvalget i Telemark fylkeskommune har fordelt 12,5 milliioner kroner til trafikksikringstiltak.

DEL

Det er først og fremst tiltak langs skoleveien i Telemark det nå er bevilget penger til. Midlene som nå er tildelt kommer fra tilskuddsordningen Aksjon Skoleveg. Gjennom ordningen kan kommunene i Telemark få støtte til å planlegge og bygge fysiske sikkerhetstiltak på kommunale og fylkeskommunale veier.

Totalt får 13 kommuner støtte til sine prosjekter i 2018.

– Dette er med på å gjøre Telemark litt tryggere for de mest sårbare i trafikken, nemlig syklister og gående. Dette er millioner som betyr så mye for at flere kan gå eller sykle trygt til skolen, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid i en pressemelding.

Skal bygge gang- og sykkelveier

Kommunene får støtte blant annet til å bygge flere gang- og sykkelveier, fortau og busslommer. Flere steder skal kommunene også gjøre tiltak for å bedre sikten.

Vinje kommune den største enkeltsummen som deles ut i årets Aksjon skolevei, som er på 2 millioner kroner. For disse pengene skal kommunen bygge 570 meter gang- og sykkelvei langs fylkesvei.

Skien kommune får 1 740 000 kroner til å bygge 800 meter fortau langs Gregorius Dagssons gate, og å sette opp 22 master til veibelysning langs fylkesvei 39 Seterveien.

Siljan kommune får 950 000 til å bygge ny trafikkløsning ved Midtbygda skole.

Porsgrunn kommune får 708 000 i støtte til en rekke mindre tiltak, som omfatter både holdningsskapende arbeid blant barn og unge, fartsdempende tiltak og bygging av fortau.

Rekordstor bevilgning

– Den rekordstore millionbevilgningen fordelt i hele fylket gjør Telemark enda litt mer attraktivt som det trygge og gode bosted. Gjennom vår storsatsing «Vei i Vellinga» økte vi også potten til Aksjon Skoleveg nettopp for å kunne gi enda flere kommuner tryggere skoleveier, sier Løkslid.

Budsjettet for Aksjon skolevei ble gjennom Vei i Vellinga økt fra 8 millioner kroner til 12 580 000 kroner i 2018.

– Vi er selvfølgelig veldig glade for å få styrket arbeidet med trafikksikkerhet, og at vi nå kan sikre barn og unge sine skoleveier, sier Knut Duesund, leder for Fylkets trafikksikkerhetsutvalg for hovedutvalg for samferdsel.

Artikkeltags