– En lærer må forvente at å følge elevene til gudstjeneste, kan være en del av arbeidsoppgavene, sier Torbjørn Røe Isaksen til Fri Tanke.

Han presiserer at skolegudstjenester som skjer i skoletiden, er en del av elevenes opplæring og de ansattes arbeidsdag i skolen.

– I motsetning til elevene har ikke lærere en rett etter opplæringsloven til fritak fra denne typen aktiviteter, sier kunnskapsministeren.

I forrige uke gjorde Oslo kommune det klart at rektor i kraft av sin styringsrett må kunne pålegge sine ansatte, både kontaktlærere og andre, å følge elevene til gudstjeneste når dette skjer i skoletiden.

– Nyttig avklaring

Stortingsrepresentant og Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talskvinne Marianne Aasen synes statsrådens avklaring er nyttig.

– Svaret er greit i den forstand at så lenge det er lov å arrangere skolegudstjenester i norsk skole, er det naturlig at om man er ansatt der, så må man bidra, sier hun til Vårt Land.

– Skulle det være enkeltlærere som av personlige grunner synes dette er mer problematisk enn andre, går det an å organisere det slik at det er disse som er igjen med elevene som har fritak, mener hun.

– Hvis utdanningsorganisasjonene synes vurderingen til statsråden og den praktiske håndteringen er problematisk, får de ta det opp, så får vi ha en dialog rundt det, sier hun.

– Ikke religionsfrihet

Human-Etisk Forbund er uenig i at lærere kan tvinges til å være med på julegudstjeneste. Retten til å nekte er beskyttet av religionsfriheten, mener forbundet.

– Religionsfriheten gjelder alle. Norge er følgelig forpliktet til å gi lærere fritak fra de samme aktivitetene som elevene får fritak fra. Derfor er det ikke nødvendig med noe eget fritaksreglement for lærere. Å pålegge en arbeidstaker deltakelse i en kristen, eller hvilken som helst annen religions, gudstjeneste, er ikke forenlig med religionsfriheten, slår Human-Etisk Forbund fast.