Stigeråsen skole i Skien og Sauland barneskole i Hjartdal, er Telemarks nominerte i kampen om Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering 2016. Telemarkskolene kjemper mot 14 skoler fra andre deler av landet.

Klart om noen uker

Vinneren blir valgt ut av en jury ledet av Inga Bostad, direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter. Kriterier som langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert arbeid med elevenes læringsmiljø, praktisering av likeverd og inkludering, slik at hver elev opplever å bli verdsatt, samt et godt samarbeid mellom elever, ansatte og foresatte, blir vektlagt når vinnerskolen skal kåres i slutten av september. Prisen består av 250 000 kroner, et diplom og et kunstverk.