Skienslærer vil vise omstridt film

KRITISK TIL DARWIN: Religions- og naturfaglærer Knut Sagafos vil vise en film på Skien videregående skole som er kritisk til evolusjonslæren.

KRITISK TIL DARWIN: Religions- og naturfaglærer Knut Sagafos vil vise en film på Skien videregående skole som er kritisk til evolusjonslæren. Foto:

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Er den anti-vitenskapelig propaganda eller er den relevant kritikk av Darwins teorier? Mye har vært sagt om filmen «Expelled». Nå vil religionslærer Knut Sagafos vise filmen på Skien videregående skole.

DEL

Det var på nettforumet diskusjon.no at det først kom fram at organisasjonen Origo Grenland skulle vise filmen «Expelled» 15. desember. Da TA tok kontakt i går hadde ikke rektor hørt om saken, og det visste seg at Sagafos ikke hadde søkt om å få vise filmen ved skolen, selv om det var opplyst på nettsiden til Origio Norge. Det beklaget Sagafos, og han sender en søknad så fort han kan.

Sagafos underviser også i naturfag.

UNDERTRYKT

- Hvorfor vil dere vise «Expelled»?

- Det er en film om ytringsfrihet som viser hva som skjer i USA når det stilles spørsmål omkring den etablert sannheten i universitetsmiljøet, svarer Sagafos. - Den vil både elever, lærere og andre ha glede av.

«Expelled» er beskrevet som en uavhengig dokumentarfilm. Den hadde premiere i USA våren 2008. Budskapet er blant annet at religiøse vitenskapsmenn som er kritiske til den moderne forståelse av evolusjonen blir undertrykt. Teorien om evolusjonen skal i filmen bli koblet til både nazisme og kommunisme.

ATEISMEN MÅ UT

Knut Sagafos sitter i styret til Origo i Norge og leder Origo Grenland. Som det heter på nettsiden deres: «Utgangspunktet for Origos arbeid er troen på at universet, naturen og livet er skapt, og en overbevisning om at dette synspunkt har mange etiske og filosofiske konsekvenser.»

- Er det prinsipielt betenkelig at du både er med i Origo og underviser som lærer i religion?

- Nei, det er på samme måte som en som er med i et politisk parti jobber i det offentlige, svarer Sagafoss.

- Men kan det ikke bli rolleblanding når du også vil vise en film som taler din sak for elever og andre lærere?

I mine øyne er dette framfor alt en film om ytringsfrihet. Det er forenlig med lærerplanen hvor det å søke etter sannhet er viktig. Temaet er relevant for undervisningen og viser trender i moderne forskning.

Sagafos mener det er flere ting ved evolusjonsteorien til Darwin det kan settes spørsmålstegn ved, blant annet er de store sprangene vanskelig å forklare.

- Jeg mener ikke Gud skal inn i evolusjonslæren, men ateismen må ut.

- Er du selv en troende kristen?

- Ja, det er jeg, en kristen som er vitenskapelig interessert.

IKKE ET PROBLEM

Fungerende rektor ved Skien videregående skole, Torgeir Berstad, sier at han må se på innholdet i filmen før han eventuelt gir sin godkjennelse.

Han mener det ikke er at problem at lærere er med i organisasjoner og underviser i temaer som berører organisasjonen.

- Human-etisk forbund har også vært på skolen i en time. Det er ytringsfrihet. Læreren har rett til å ha et syn selv, problemet kommer hvis læreren forfekter at bare det han står for er det eneste sanne, sier Berstad.

Elevrådsleder på Skien videregående skole, Carmen-Alice Nita, vil nødig uttale seg om saken. – Vi har ikke hørt noe om denne filmen. Men generelt tror jeg elevene er åpne for nye vinklinger på vedtatte sannheter. Vi får undersøke nærmere hva dette går i, før vi konkluderer.

Artikkeltags