Monica kan bli historisk: – Det er noen som mener at dumme, enkle mennesker som oss ikke har noe der å gjøre

SKIEN: Monica Karlsen kan bli den første tateren i Skien bystyre. Les den spesielle historien om hvorfor oppveksten vekket et politisk engasjement.