150 mindreåprige tok seg ulovlig inn på skole for å feste: – Vi har hatt en økt bekymring de siste ukene

SKIEN: SLT-koordinator Frøydis Straume og Tor Ragnar Steffensen ved politiets forebyggende avdeling, er bekymret over de siste ukenes holdningsendring blant ungdommer i Grenland.