Dette skulle løse trafikkproblemene - men bilkøene er like lange

SKIEN: En ny trapp til 700 000 kroner skulle bidra til å løse trafikkproblemene på Klosterøya. Foreløpig har det ikke gått helt etter planen.