Ikke siden 1993 har Sp i Telemark fått inn en representant på Stortinget.

Men rånejenta fra Notodden som en gang tok avstand fra bondelivet og flyttet til byen, har nådd fram med budskapet om at det må kjempes for Telemark.

– Litt for spennende

Mandag ble det klart at velgerne i Telemark har tro på at Åslaug Sem-Jacobsen er den rette til å gjøre den jobben. Partiet fikk en kjempeoppslutning med 12,7 prosent, som er opp 8,2 prosent opp fra forrige stortingsvalg.

Da TA gikk i trykken tirsdag kveld var det fortsatt spenning knyttet til om stortingsmandatet vil bli utfordret av Høyres andrekandidat, Emilie Schäffer.

– Dette ble litt for spennende. Vi vet at ikke Skien og Porsgrunn er Sp-bastioner og under halvparten av stemmene er talt opp, sa Åslaug Sem-Jacobsen om resultatene kl. 21.30.

Brakvalg for Sp

Målingene de siste ukene har vist at Åslaug har vært inne på tinget, og resultatene viser at Sp fosser fram i distriktskommunene i Telemark. I Drangedal fikk partiet en oppslutning på 27,5 prosent, som er 18,3 prosent opp fra forrige valg. 36,5 prosent i Vinje og 37,6 prosent i Tokke, 40,7 prosent i Fyresdal. I Bø går Sp fram 10 prosent til 18,8 prosent.

– Det har sett lovende ut og det er utrolig gledelig, men jeg har ikke tillatt meg selv å tenke at det skal gå. Går det veien, blir jeg utrolig glad for egen innsats, men også for partiet. Det har vært så mye oppmuntringer og tilbakemeldinger, sier hun.

- Lokallagene har mobilisert fordi det har vært noe å kjempe for. Hovedgrunnen er ønsket om en kursendring. Sp er en bevegelse som våkner når verdiene er truet. Vi vil ha god utjevning økonomisk, sosialt og geografisk og at hele landet tas i bruk, sier hun.

Reversere regionreformen

Sem-Jacobsen har vært tydelig på at regionsammenslåingen med Vestfold må reverseres og lensmannskontorer i distriktskommuner som ønsker det, må gjenopprettes.

Tilværelsen i storbyen har gjort at odelsjenta fra Heddal enda mer opptatt av å kjempe for å opprettholde distriktene.

– Jeg har kanskje kjent det sterkere fordi jeg har bodd i Oslo. I et land som Norge kan ikke alt sentraliseres. Vi må sørge for gode liv på bygdene også, sier hun.

– Hva sier foreldrene dine om at du som en gang tok avstand fra bondelivet, nå kan være på Stortinget for Sp og Telemark?

– Pappa sa: «Uansett kåss det gjeng, er jeg så stolt.» Uansett er han glad for engasjementet i sitt livsverk, forteller hun.