Kan ikke tvangsflytte elever

Artikkelen er over 2 år gammel

SKIEN: Telemark fylkeskommune har i sitt ordensreglement vedtatt at en skole kan tvangsflytte elever. Nå slår departementet fast at dette ikke er lov.

DEL

Fylkeskommunen har vedtatt at man kan foreta skolebytte for en elev som bryter ordensreglementet, hvis fylkesopplæringssjefen vedtar dette.

Men Kunnskapsdepartementet fastslår nå, i et brev til Utdanningsdirektoratet, at dette ikke er lov.

– «Tvangsbytte av skole kan derfor heller ikke være en reaksjon i fylkeskommunenes ordensreglement. Dette gjelder både ved offentlige videregående skoler og videregående friskoler», heter det i brevet fra Kunnskapsdepartementet av 28. februar.

Frivillig tvang

Men departementet åpner for at man kan bruke en form for frivillig tvang.

– «På videregående nivå kan skoleeier i praksis legge til rette for skolebytte for en elev ved å tilby eleven å starte på en annen skole. Det er også mulig for skoleeier å initiere skolebytte ved å bortvise eleven fra skole A for resten av skoleåret, men tilby plass ved skole B. Sistnevnte forutsetter at vilkårene for bortvisning for resten av skoleåret er oppfylt, samt at eleven må kvalifisere til inntak ved den andre skolen og saksbehandlingsreglene for inntak må følges. I begge tilfeller vil det være frivillig for eleven om han eller hun ønsker å starte på den andre/nye skolen.»

Må endre

Tilbakemeldingen fra departementet og direktoratet til Telemark fylkeskommune betyr at fylkeskommunen må endre sitt reglement.

Det samme gjelder også for andre fylkeskommuner som har innført de samme reglene.

Samtidig arbeider Kunnskapsdepartementet videre med en ekstern utredning for å se på det rettslige grunnlaget for bruk av tvang og makt i skolen.

Artikkeltags