Opprettet tilsynssak mot Skien helsehus - Ni måneders behandlingstid hos fylkesmannen

SKIEN: Fylkesmannen har opprettet tilsynssak mot Skien helsehus etter klage fra pårørende på manglende brukermedvirkning og oppfølging av ernæring og legemiddelhåndtering. Behandlingstiden hos fylkesmannen er ni måneder.