– Jeg har vært rusfri i snart ett år. Det er en ny verden, jeg har fått et nettverk og kontakt med familien igjen. Nå begynner livet å gå på skinner. Jeg jobber, spiller fotball, og er snart ferdig med samfunnsstraffen, sier «Anders».

Når det offentlige stenger dørene klokka 15, og russuget melder seg, er en likemann god å ha, forteller han.

«Anders» ønsker å være anonym av hensyn til familien, som han har fått ett nytt forhold til. Mannen har nemlig vært rusfri i snart ett år, etter å ha gjennomgått avrusing og behandling på Borgestadklinikken, og blitt tilknyttet Likemannsprosjektet.

Les også: Ansetter tidligere rusmisbrukere

– Nå er det lenge siden vi har hatt den «Nå har jeg lyst til å ruse meg»-samtalen. Likemannen kan jeg ringe på kvelden, vi kan gå en tur eller finne på noe. Jeg har styrt hele løpet selv, og det har vært en slitsom vei å gå. Det har vært hardt, men jeg har tålt det, og jeg er stolt av meg selv, sier han.

Åpningstid hele døgnet

– En likemann har åpningstid etter stengetid. Likemannen er tilgjengelig også i helger og på kvelder, og kan nesten sammenliknes med å ha en Sobril i lomma. Du vet at den er der, men trenger ikke bruke den, sier Likemannskoordinator Steinar Revheim.

– Jeg er jo rusavhengig selv, og jeg ser meg selv i mye av det de går gjennom. Jeg er veldig takknemlig for å ha denne jobben, sier han.

En likemann må ha vært rusfri i to år, og ha et avklart forhold til egen avhengighet.

– Det er lett å slutte å ruse seg, men vanskelig å la være å begynne igjen. Der ligger nøkkelen, og den erfaringen har likemennene.

Null tilbakefall

23 deltakere står klare til å ta del i prosjektet, som har vokst fra fire til 18 likemenn i år. Én likemann kan kobles til flere detagere.

– Likemannsprosjektet erstatter ikke vanlig behandling, men kommer i tillegg til ordinær behandling, understreker samhandlingskoordinator Hege Holmern ved Sykehuset Telemark.

Prosjektet er treårig og støttes av seks kommuner i Grenland, A-larm, Borgestadklinikken, Nav og Sykehuset Telemark. Omfanget av aktørene kan gi en stor forskjell i den rusavhengiges liv.

Målgruppen er rusavhengige på vei inn i, under eller etter endt behandling, i alderen 18 til 30 år. Ruskonsulentene i kommunene finner deltakerne som er motivert og ønsker behandlingen.

– I den tiden prosjektet har løpt, i to år, har vi ikke hatt noen tilbakefall, forteller Holmern.

Linn Kjersti Kristiansen overtok som prosjektleder 1. april i år, og noe av det første hun gjorde var å få en med erfaringskompetanse inn i ledelsen.

– Kombinasjonen av fag og erfaring er gull verdt, sier hun.

Gir håp

Likemannen er ingen vakthund, understreker Steinar Revheim.

– En likemann kan perspektivene håp. Det har verdi å ha noen ved siden som kan si: Jeg vet hvordan du har det, sier prosjektleder Linn Kjersti Kristiansen.

– Når du skjelver og stanger hodet i veggen, så er likemannen der for deg, selv om det er fredag kveld. Det betyr mye, sier «Anders».