Starter utbygging av 20-25 nye hyttetomter på Svanstul

SKIEN: Løvenskiold-Fossum starter utbyggingen av to nye felt ned 20–25 nye hyttetomter på Svanstul.