Gå til sidens hovedinnhold

- Ingen kan kreve at deres døtre ikke skal ha svømmeundervisning sammen med gutter

Artikkelen er over 3 år gammel

SKIEN: - Nei, ingen kan kreve at deres døtre ikke skal ha svømmeundervisning sammen med gutter. Kunnskapsministeren tviler ikke.

Og han, Torbjørn Røe Isaksen, står i spissen for Kunnskapsdepartementet som har oppdatert sin "Veiledning om organisering av elevene".

Et utgangspunkt er artikler i TA der blant annet Fylkesmannen i Telemark eksempelvis har gjort en juridisk vurdering; den gikk på om elever har rett til fritak i svømmeundervisning hvis de mener den er støtende på bakgrunn av livssyn eller egen religion.

Les saken: Muslimske foreldre krever egen svømmeundervisning

Les saken: Plikter å tilrettelegge for kjønnsdelt svømming

Ingen tvil - men unntak finnes

- Tidligere var nok signalene utydelige, nå er utgangspunktet klart: Jenter og gutter skal være sammen i timene. Likestilling er en verdi i det norske samfunnet, det kan det ikke være noen tvil om, sier Røe Isaksen.

- Men det finnes unntak. Et eksempel er på skoler hvor det skal undervises i svømming eller kroppsøving og hvor det bare er ett garderobeanlegg; et annet eksempel er når det er seksualundervisning.

Utgangspunktet er likevel klart: Kjønnsdeling skal være en sjeldenhet. Og hvert tilfelle må vurderes for seg.

Skolene avgjør

- Dessuten er det skolene som har siste ord når det gjelder avgjørelsen, uttaler kunnskapsministeren.

Han mener oppdateringen av veilederen vil gi en mer lik praksis over hele landet, og dette vil også være med å sikre fellesskolen.

Rød Isaksen er dessuten klar på at det å gi et totalforbud, å si aldri, ikke var realistisk i praksis. - Men det skal ikke være noe en tyr lett til.

- Valgkampen nærmer seg, henger oppdateringen sammen med den?

- På ingen måte, dette har vi jobbet med i lengre tid og er en viktig presisering.

Økende krav

Da TA omtalte saken for to år siden, kom det fram at rektorer ved flere skoler - der det var en stor del muslimske barn - informerte om at det kom en rekke krav om kjønnsdeling i svømmeundervisningen. Men kravet kom ikke bare fra muslimske foreldre.

Dette var bakgrunnen for Fylkesmannen foretok en juridisk vurdering. En konklusjon var at foresatte ikke nødvendigvis har en rett til å melde fritak fra svømmeopplæring - samtidig ble det pekt på at undervisningen bør gjøres slik at muslimske jenter får ta del i opplæringen.

Fra veilederen

Den oppdaterte veilederen tar sitt utgangspunkt i opplæringsloven paragraf 8-2. I første ledd heter det her:

"I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet."

Veilederen peker på dette, lovens utgangspunkt, "men det gir også rom for at det kan gjøres unntak fra dette".

Når det gjelder kjønn sies det blant annet:

* Elevene skal vanligvis ikke deles i grupper etter kjønn.

* Bare dersom tungtveiende elevhensyn tilsier det, kan det være aktuelt å dele elevene etter kjønn.

* Enhver deling må vurderes konkret.