Tirsdag kveld publiserte det islamkritiske nettstedet document.no en sak om Stigeråsen skole.

«Julespill med koranvers på barneskole i Skien», lyder overskriften til saken. Videre skriver de at skolen nå holder på med forberedelser og øving til julespillet.

– Vi antar at det er av hensyn til de multikulturelle elevene (les: muslimene) at Allah dukker opp som en stemme fra Engel 2 og at man har lagt til to koranvers i teksten, heter det i saken på nettstedet.

Bruker koranvers

De har også lagt ved en faksimile med utdrag fra teksten i årets julespill ved skolen, hvor to av replikkene altså baserer seg på vers fra koranen.

«Engel 1: O, Maria! Gud gir tre glade tidender om et Ord fra Ham: Hans navn vil være Jesus, Marias sønn, æret i denne verden og etterlivet og om dem som er nærmest Gud. (Fra Koranen 3:45) "

Og:

«Engel 2: Allah skaper hva Han vil. Hvis Han forordner en ting, sier Han bare til det: Vær. Og det er. (Koranen 3:47).

Følsomt tema

Rektor Kim Aas ved Stigeråsen forteller at han har mottatt henvendelser om julespillet, og at han behandler dette på samme måte som alle henvendelser, på alvor. 

– Jeg skjønner at dette er følsomt tema. Men vi gjør ikke dette for å tekkes noen, sier Aas. 

Han fortsetter:

– Jesus er en helt sentral person i kristendommen og i julefeiringen. Men Jesus er også en person i islam. I islam er han en profet, mens i kristendommen er han guds sønn. Det er for å gjøre elevene oppmerksom på det at vi har med disse to versene fra Koranen i julespillet. Det er ikke problematisk at elevene lærer at det finnes ulike perspektiver, ikke bare ett.

Feirer kristen jul

Han understreket at skolen fortsatt har respekt for kristendommen sin rolle i norsk kulturarv, og at det skal synges julesanger og pyntes til jul på skolen.

– Vi skal fortsatt i kirken en gang før jul og vi skal fortsatt markere påske. Vi er opptatt av å lære elevene om den kristne kulturarven, sier Aas. 

Arrangementer for alle

Rektor sier skolen tilstreber en praksis der det er rom for at alle blir med, uavhengig av religion. Og at de vil ha arrangementer som inkluderer elevene, ikke ekskluderer.

Skolen har rundt 300 elever hvor cirka 40 prosent er minoritetsspråklige.

– Vi har elever med ulik bakgrunn, og en stor andel er muslimer. Alle våre arrangementer handler om å skape en inkluderende praksis. Når vi eksempelvis lager et julespill, må det være for alle elevene våre, sier rektor.