Breivik får forklare seg i over tre timer i rettssaken mot Norge

SA NEI: Barnemorderen Anders Behring Breivik fikk tillatelse til å ha telefonisk kontakt med en person utenfor fengselet, men valgte selv å avbryte kontakten med vedkommende. Han har saksøkt Norge for brudd på menneskerettighetene. Foto: Paul Weaver (Mediehuset Nettavisen)

SA NEI: Barnemorderen Anders Behring Breivik fikk tillatelse til å ha telefonisk kontakt med en person utenfor fengselet, men valgte selv å avbryte kontakten med vedkommende. Han har saksøkt Norge for brudd på menneskerettighetene. Foto: Paul Weaver (Mediehuset Nettavisen)

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Terroristen saksøker staten for umenneskelig behandling i fengselet, men droppet selv en telefonkontakt fengselet tillot ham å ha.

DEL

Tirsdag 15. mars starter rettssaken hvor barnemorderen Anders Behring Breivik saksøker Norge. Rettssaken går i en gymsal i Skien fengsel.

22. juli-støttegruppen uttalte tidlig til Nettavisen at de ønsket at rettssaken skulle gå i fengselet. Det har vært stor grad av hemmelighold rundt prosessen etter at søksmålet ble tatt ut i fjor sommer.

Diskuterte tid med Breivik

Tirsdag leverte terroristens advokat Øystein Storrvik sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett, og her kommer det blant annet frem at det er satt av tre timer og 15 minutter til barnemorderens forklaring.

- I enhver sak er det en vekting mellom partsforklaringer, vitner og prosedyrer. Men jeg har diskuterte nøye med min klient om hvor mye tid han trenger til sin forklaring, sier Storrvik til Nettavisen.

Breivik saksøker Norge for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8, som omhandler retten til respekt for privatliv og familieliv, og artikkel 3, som omhandler tortur.

I fjor høst ble det også kjent at barnemorderen i et brev truet med å sultestreike til døden. Det ble også i fjor høst kjent at han trakk truslene om sultestreiken og var innstilt på å kjempe sin sak i retten.

Fakta om Breiviks soningsforhold

* Anders Behring Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011.

* 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig skadd.

* Breivik har siden pågripelsen i 2011 sonet med bestemmelser om et særlig høyt sikkerhetsnivå.

* Regimet innebærer en omfattende sikring av celler og avdeling og ingen omgang med innsatte fra andre avdelinger.

* Breivik ble overført til Skien fengsel høsten 2013, etter å ha sonet de første årene ved Ila fengsel i Bærum.

* I januar 2013 anmeldte Breivik fengselsledelsen ved Ila, samt daværende justisminister Grete Faremo (Ap) for torturlignende soningsforhold på grunn av langvarig isolasjon. Breivik hevdet seg også utsatt for psykisk mishandling gjennom stadige fysiske ransakelser og ved å bli ilagt ytringsforbud.

* Saken ble henlagt med begrunnelse «intet straffbart forhold bevist».

* 1. juli 2015 leverte Breivik en stevning mot staten for soningsforholdene som han mener bryter med menneskerettighetene. Dette gjelder særlig Kriminalomsorgens bruk av isolasjon og kommunikasjonskontroll overfor ham.

* Oslo tingrett har satt av fire dager til saken som starter 15. mars. Rettssaken blir avholdt i gymsalen i Skien fengsel.

Kilde: NTB

Terroristen droppet telefonkontakt

Blant de minst seks vitnene som er innkalt til rettssaken er Tore Stenshagen, avdelingsleder ved Skien fengsel, Margit Kise, avdelingsleder ved Skien fengsel, Knut Bjarkeid, direktør ved Ila fengsel og Helga Fastrup Ervik, kontorsjef hos Sivilombudsmannens ved forebyggende enhet mot tortur og umenneskelig behandling.

Nettavisen har tidligere omtalt at Breivik hver 14. dag har besøk av en militærprest i fengselet. Kontakten foregår gjennom en glassvegg. Inntil nå har det vært ukjent at fengselet også har godkjent at han kan ha telefonisk kontakt med en person. Denne kontakten valgte han selv å avslutte.

I sluttinnlegget heter det:

«Telefonkontakt med omverdenen er også sterkt begrenset. Hvilke personer han ønsker å snakke med synes ikke å korrespondere med personer fengselet kan tillate. Han har hatt en godkjent, regelmessig telefonkontakt han selv ikke ønsket å fortsette.»

- Rett til å avbryte kontakten

- Dette var en helt vanlig person, uten tilknytning til fengselet. Personen han har hatt telefonkontakten med er ikke en profesjonell aktør. Retten til å knytte relasjoner er også sterkt knyttet opp til retten til å avbryte dem, sier Storrvik kort.

I sluttinnlegget går det også frem, som tidligere kjent, at barnemorderen Breivik nesten bare har hatt menneskelig kontakt med profesjonelle aktører som fengselsbetjenter, helsepersonell og advokater.

«Godkjenningsregimet for besøk er så strengt at det i praksis hindrer besøk. Etter det opplyste har professor Mattias Gardell gjennomført besøk som den eneste. Han var sakkyndig under straffesaken. Også dette skjer med glassvegg», heter det i sluttinnlegget.

Det er berammet fire dager til rettssaken mellom barnemorderen og staten. Avslutningsdagen er 18. mars, hvor det i all hovedsak er satt av avsluttende prosedyrer fra Storrvik og regjeringsadvokat Marius Emberland.

I midten av februar ble det også kjent at regjeringsadvokaten har bedt om at pressen ikke får være til stede under befaringene i Ila fengsel og Skien fengsel i forbindelse med Breivik-rettssaken.

Det er også begjært at forklaringen til noen av vitnene foregår bak lukkede dører. Avgjørelse på disse spørsmålene kommer ifølge Oslo tingrett onsdag.

NRK har også meldt om at Oslo tingrett nekter kringkasting av Breiviks forklaring under rettssaken. Retten frykter at terroristen skal sende kodede beskjeder til støttespillere.

Regjeringsadvokat Emberland har ikke svart på Nettavisens henvendelser.

Artikkeltags