Rådmannen går ikke inn for kommunalt kjøp

IKKE KJØPE: Rådmannen anbefaler at Skien kommune ikke benytter seg av forkjøpsretten til Skien brygge, men at Bane Nor overtar eiendommene for 33,6 millioner kr.

IKKE KJØPE: Rådmannen anbefaler at Skien kommune ikke benytter seg av forkjøpsretten til Skien brygge, men at Bane Nor overtar eiendommene for 33,6 millioner kr.

Artikkelen er over 2 år gammel

SKIEN: Rådmannen anbefaler at bystyret ikke benytter seg av forkjøpsretten til eiendommene på Skien brygge.

DEL

Saken kommer opp i bystyret i ettermiddag, og politikerne skal svare på om Skien kommune skal sikre seg eiendommene når Grenland Havn ønsker å trekke seg ut av prosjektet.

Bane Nor Eiendom har tilbudt til sammen 33,6 millioner kr for eiendommene på 11 000 m² (28,6 millioner kr) og aksjene i Jernbanebrygga 63A.

Frafalle forkjøpsretten

Rådmannen mener at Skien kommune frafaller forkjøpsretten og aksepterer salget av eiendommene til Bane Nor.

– Ved at Bane Nor Eiendom går inn i prosjektet med ytterligere 33,6 millioner kr legger rådmannen til grunn at de har til hensikt å realisere utbyggingen på Skien brygge. Med hensyn til realisering av Skien brygge synes det hensiktsmessig at Skien kommune får en eier å forholde seg til i den videre prosessen, skriver rådmannen i saken til bystyret.

Grenland havn har innkalt til ekstraordinært møte i representantskapet 27. april for å behandle forslaget om at det interkommunale selskapet trekker seg ut av Skien brygge.

Les også: Vil trekke seg ut av Skien Brygge: – Et krevende prosjekt

Fortsatt tinglyst på Skien kommune

Skien kommune og Grenland havn har inngått avtaler i 2011 og 2012 som omhandler rettigheter til utviklingen av området Jernbanebrygga/Skien brygge. Avtalene skulle sikre framdrift i eiendomsutviklingen og avklare eiendomsrettighetene mellom kommunen og Grenland havn.

Rådmannen mener at det er grunnlag for å hevde overfor havneselskapet at forutsetningene som lå til grunn for avtalen ikke er innfridd, og kommunen kan posisjonere seg deretter.

I avtalen fra 2012 forutsetter innløsingen av rettighetsforholdet at man ble enig om at det først skulle skje i forbindelse med omregulering og utbygging av området. Men så langt har ikke prosessen kommet og eiendommen står fortsatt tinglyst på Skien kommune.

Utbedre skade på Langbrygga

Langbrygga har skade i kaifronten som Grenland havn holder på å rette opp, og vil koste 12–14 millioner kr. Rådmannen foreslår for bystyret at kommunen forutsetter at skadene på Langbryggas kaifront utbedres, i nært samarbeid med Skien kommune.

Denne saken er ikke behandlet i styret eller representantskapet til Grenland havn, men ifølge selskapet får de et marginalt tap hvis arbeidene på Langbrygga inkluderes.

Skien bystyre har møte fra kl. 16 torsdag.

Artikkeltags