Eiendomsselskap i fyr og flamme over nytt fylkeshus

SKIEN BRYGGE: Bane Nor eiendom utvikler Skien brygge. Et nytt fylkeshus her kan være aktuelt.

SKIEN BRYGGE: Bane Nor eiendom utvikler Skien brygge. Et nytt fylkeshus her kan være aktuelt.

Artikkelen er over 2 år gammel

SKIEN: Skien brygge er en fantastisk mulighet for et nytt fylkeshus, mener kommunen. Nå kaster Bane Nor eiendom seg også inn i kampen.

DEL

Det bekrefter prosjektsjef Svein Olav Ellingsen i Bane Nor eiendom, blant annet har han sendt en e-post til fylkespolitikere, fylkesrådmann og fylkesordfører som oppfølging til presentasjonen Skien kommune har utarbeidet vedrørende lokaliseringsalternativer i Skien sentrum.

I førersetet

- Reguleringsplanen for Skien brygge er fleksibel i stor grad, vi kan bygge nærmere 20 000 kvadratmeter kontorer, og det gir mange muligheter, uttaler Ellingsen. Totalt kan Skien brygge bebygges med opp mot 60 000 kubikkmeter.

Han er klar på at et nytt fylkeshus på Skien brygge vil gi den videre utviklingen av byen en god start.

Ellingsen sendte henvendelsen til fylkeskommunen 4. juni og venter ikke at svaret kommer omgående.

- Men det er ingen tvil om at fylkeskommunen som må være i førersetet når det gjelder et mulig fylkeshus på Skien brygge.

Et mulig makeskifte

Ellingsen understreker at Bane nor eiendom er fleksibel i forhold til om fylkeskommunen vil eie eller om de vil gå inn på en leieavtale.

Men i e-posten til fylkeskommunen og dens representanter vektlegger han at det ser ut til at fylkeskommunen ønsker å oppføre et nytt bygg i egen regi og eget eie.

Ellingsen gjør også oppmerksom på "at fylkeskommunen har en tomtegrunn innenfor utbyggingsprosjektet Skien brygge". Han skriver at et makeskifte kan være aktuelt for å sørge for et tilstrekkelig tomteareal for fylkeskommunen.

Han avslutter slik:

"Fra vår side er vi åpne for ulike samarbeidsformer og håper Skien brygge blir med i fylkeskommunens videre evaluering av lokalisering av nytt fylkeshus."

Se på Skien - og Vestfold må med

Fylkestinget behandlet for øvrig 5. juni en sak der nytt fylkeshus inngikk. Vedtak i saken var slik:

1. Den planlagte utbedringa av fylkeshuset blir ikkje gjennomført.

2. Fylkestinget ber om ei utgreiing om plassbehov i eit fylkeshus for den nye fylkeskommunen og ber vidare om at det blir sett på aktuelle lokaliseringsalternativ i Skien

3. Fylkestinget vil understreke at det er viktig at Vestfold deltar i dette arbeidet.

350 til 450 arbeidsplasser

Ordfører og rådmann i Skien var i slutten av mai på offensiven når det gjaldt det nye fylkeshuset, de uttrykte viktigheten av å være på offensiven og pekte spesielt på to områder: Landmannstorget nord og Skien brygge. Omtalt som "to fantastiske muligheter".

Dette er steder som "er byggeklare og har et stort potensiale for synergier med andre", dessuten er de sentrumsnære.

Et nytt fylkeshus skal være på 8000 kvadratmeter ved 350 arbeidsplasser. En eventuell utvidelse til 450 arbeidsplasser, øker arealbehovet til 10 000 kvadratmeter.

Les også:

Rødt snur, vil stoppe privatisering på Skien brygge

Får kjøpe eiendommene på Skien brygge 

Ville sette grense på 55 millioner 

Artikkeltags