Gå til sidens hovedinnhold

SISTE: Sier ja til ny bydel i Skien

Artikkelen er over 4 år gammel

SKIEN: Det er ingen tvil. Skien får en ny bydel. Politikerne sa ja i bystyret.

Og de sa ja selv om har vært reist kraftig kritikk mot planen. Gårdeiere og næringsdrivende i Skien sentrum har stått i spissen og til og med arrangert en underskriftskampanje for å kjempe for sin sak. Deres ankepunkt går blant annet på at områdereguleringsplanen for Skien brygge vil føre til en utglidning av sentrum – og nettopp dette vil være ødeleggende for byen og for handelen.

Rådmannens innstilling, som altså ble vedtatt, var ganske enkelt slik:

«Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 12 - 2 vedtas Områderegulering for Skien Brygge, datert 26.10.2016.»

Syv mål er definert for planområdet, Skien brygge:

1. Definere og styrke landskapsrommet

2. Levende del av sentrum

3. Variert formål med hovedvekt på bolig

4. Vannet som sentralt urbant element, og bebyggelse og uterom som gir nye og varierte

møter med vann, både fysisk og visuelt

5. Offentlig tilgjengelige gangforbindelser gjennom planområdet som del av Bryggevannet

rundt. Gangforbindelsen skal møte vannfronten på ulike måter

6. Variert bebyggelse som gir særpreg og identitet

7. Bærekraftig arealbruk

Det var for øvrig i går 2371 underskrifter ble levert kommunen, ved en representant på rådhuset. Teksten det ble underskrevet på var:

"Vi ønsker et nytt bibliotek og Ibsensenter skal ligge innenfor den gamle murbyen for å få et sterkt samspill med eksisterende kulturinstitusjoner og dra nytte av den kunnskap som allerede ligger her."

I tillegg heter det: "La oss skap et nasjonalt, kulturelt kraftsenter".