Nå har disse blitt flyttet bort fra sentrum

SKIEN: De gule benkene som ble plassert ut ved Ibsenparken skapte klagestorm mot kommunen. Nå har benkene blitt fjernet.