Her vil de bygge 27 nye leiligheter

SKIEN: Skien boligbyggelag søker om områderegulering for nytt boligprosjekt med 27 leiligheter i Lundedalen.