Beholder lønna selv om hun ikke lenger er politimester

I SEKS ÅR: Rita Kilvær har frem til oktober 2018 krav på lønnen hun hadde som politimester. (Foto: Arild Hansen)

I SEKS ÅR: Rita Kilvær har frem til oktober 2018 krav på lønnen hun hadde som politimester. (Foto: Arild Hansen)

Artikkelen er over 2 år gammel

SKIEN: Selv om Rita Kilvær sluttet som politimester for ett år siden, har hun fått beholde samme lønn og tittel.

DEL

Tidligere politimester i Telemark politidistrikt, Rita Kilvær, har i dag stillingen som fungerende leder for virksomhetsområde Telemark.

Hun ble i 2012 utnevnt til et åremål på seks år, men da det ble kjent at den nye politireformen skulle tre i kraft, var det Christine Fossen som fikk stillingen som politimester for det nye politidistriktet, Sær-Øst politidistrikt.

Kilvær, i tillegg til flere politimestere som mistet jobben, har derimot i ettertid båret samme tittel og beholdt samme lønn.

Det skriver VG.

– En praktisk løsning

Til TA forteller Kilvær at dagens løsning bærer preg av at det administrative ennå ikke er på plass.

– Tittelen blir ikke brukt. Alle kan jo ikke gå rundt og være politimestere. Det skal og er bare én politimester i hvert distrikt, så egentlig er dette bare en praktisk løsning. Det gjelder over hele landet.

I dag har alle de tidligere politidistriktene, Telemark, Nordre Buskerud, Søndre Buskerud og Vestfold, hver sin leder. Kilvær er den eneste blant dem som fremdeles – i teorien – bærer tittelen. Hun har også uniformen til en visepolitimester, selv om dette er en stilling Steinar Kaasa ble utnevnt til i desember.

– Utad er vi slått sammen, men i praksis jobber vi uti fra den gamle strukturen. Til hverdags nå på kontoret, ligner jobben veldig det den alltid har vært, men i tillegg jobber vi mye med planleggingen av den nye organiseringen.

Selv om hennes nåværende stilling viskes ut om noen måneder, vil hun frem til oktober 2018, ha samme lønn som da hun var politimester.

– Da vi omorganiserte i politiet var det ingen som skulle miste jobben. Enten har du krav på en stilling fordi den ble videre ført, eller så har du krav på en annen, passende stilling. Så i staten er det sånn at du ikke skal miste lønnen din uansett, sier hun til VG.

Har krav på lønnen

Til avisen, forteller Frode Aarum, seksjonsleder ved seksjon for arbeidsrett i Politidirektoratet at selv om de tidligere politimesterne i landet ikke fikk fortsette, har krav på lønnen og tittelen så lenge de er konstituert. Dette er ifølge ham, en del av det vernet embetsmenn har.

– Før reformen ble politimestre utnevnt i åremål på seks år. Da det ble klart at det ble en politireform, gikk departementet over til å konstituere politimestrene i stedet, slik at i stedet for seks år, fikk de stort sett ett år av gangen. Det var for å redusere antall politimestre som satt med åremål utover da reformen skule tre i kraft, sier Aarum til VG.

Artikkeltags