Denne veien kan bli lagt ned

BREKKASVINGEN: Når nye Rv 36 åpner i november, foreslår Statens vegvesen at eksisterende riksveg fra kryss ved Åfoss og fram til dagens kryss ved Klovholtvegen ved Norsjø omklassifiseres til kommunal veg.

BREKKASVINGEN: Når nye Rv 36 åpner i november, foreslår Statens vegvesen at eksisterende riksveg fra kryss ved Åfoss og fram til dagens kryss ved Klovholtvegen ved Norsjø omklassifiseres til kommunal veg. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

SKIEN: Dagens Rv36 i Brekkasvingene skal omklassifiseres når ny vei mellom Skjelbredstrand og Skyggestein åpnes. Skien kommune vil ikke overta den og eventuelt legge ned mest mulig.

DEL

Når nye Rv 36 åpner i november, foreslår Statens vegvesen at eksisterende riksveg fra kryss ved Åfoss og fram til dagens kryss ved Klovholtvegen ved Norsjø omklassifiseres til kommunal veg.

De legger reguleringsplanen for nye Rv36 til grunn for forslaget.

Saken skal avgjøres av Vegdirektoratet, men Skien kommune er bedt om å uttale seg.

- Et unaturlig brudd

Rådmannen støtter forslaget om å omklassifisere følgende strekninger til fylkesveg:

- Strekningen mellom ny rundkjøring ved Geiteryggen og avkjøring til Åfoss på Brekka

- Strekningen mellom avkjøring til Klovholtvegen og avkjøring til Skjelbredvegen

Rådmannen mener det vil bli et unaturlig brudd dersom strekningen fra krysset Åfoss og fram til dagens kryss ved Klovholtvegen blir kommunal vei.

- Det er mest hensiktsmessig at samme forvaltningsnivå har ansvaret for hele den sammenhengende strekningen, mener han.

Ny atkomst fra Flyplassvegen og opp til Geiteryggen blir kommunal veg.

Legge ned mest mulig

Hovedutvalget for teknisk sektor vedtok rådmannens forslag tirsdag om ikke å omklassifisere vegen til kommunal veg.

Bystyret vedtok dette allerede i 2015 i forbindelse med reguleringsplanen for Rv36 Skyggestein-Skjelbredstrand, og mener at alle vegstrekningene langs dagens riksveg bør omklassifiseres til fylkesveg.

I tillegg vedtok utvalget fellesforslaget fra Ap, KrF, Sp, SV og V om å legge ned vegen på så stor del av denne strekningen som mulig, dersom den blir et kommunalt ansvar.

- Det er for eksempel kun tre boliger på strekningen fra Brekkatoppen til Fjærejordet (kryss Ulefossvegen/Fjærekilvegen). Skien kommune kan ikke opprettholde dette som en kommunal vei med gjennomkjøring hele strekningen, med de vedlikeholdsutgifter og fremtidig potensielle investeringer slike blant annet rasutsatte stigninger kan representere, kommenterer Norborg.

Hovedutvalget forventer at strekningen blir fylkesvei hvis Statens vegvesen har behov for strekningen av beredskapsmessige årsaker, som at den nye riksvegen må stenge av en eller annen grunn.

Fordel å holde åpen

Seksjonsleder for plan og forvaltning i Statens vegvesen, Eivind Gurholt, ser det som en fordel at vegstrekningen holdes åpen.

- Uti fra beredskapsmessige hensyn er det en fordel at den holdes åpen, sier Gurholt og viser til en tilsvarende sak i Kragerø der en kommunal vei har vært brukt som omkjøringsvei for E18.

- Det har ikke vært vanlig at dette har vært et krav, men at det er en merverdi for samfunnet at den holdes åpen, sier han.

Artikkeltags