Tingrettsdommeren anmeldte saken i midten av mai i fjor, og allerede dagen etter ble saken henlagt. Et par uker senere, 1. juni i 2016, ringte 36-åringen til den samme tingrettsdommeren og presenterte seg med fullt navn. Han ville snakke om straffesaken som han ikke hadde møtt til i Nedre Telemark tingrett, hvor han ble dømt. I samtalen sa 36-åringen at han skulle ødelegge tingrettsdommerens karriere. Kort tid etter samtalen fikk tingrettsdommeren noen truende sms-er, hvor det blant annet sto "500 000?» og «Går uansett til avisa om deg og saken. Det handler om penger».

Rørleggerutdannet

Den 36 år gamle rusmisbrukeren møtte nylig som tiltalt i Nedre Telemark tingrett, hvor han nektet både for å ha tettet hovedvanntilførselen til tingrettsdommernes hus og for å ha tatt kontakt med dommeren på telefon og sms. Sorenskriver Jahn Mydland og meddommerne Liv Bråten og Kjell Grant Teigen mener imidlertid det er bevist at 36-åringen sto bak både kontakten på telefon og sabotasjen av hovedvanntilførselen.

Retten viser til at telefonen som ble benytta er registrert på 36-åringen som oppga sitt fulle navn, samt at han kjente til innholdet i rettssaken det ble snakket om. Når det gjelder sabotasjen med vannledninga, viser retten til at 36-åringen er rørleggerutdannet og at han den aktuelle natta ble observert av et vitne i gata hvor tingrettsdommeren bor. I tillegg vises det til at han hadde tilgang på spesialverktøyet til en slektning som også er rørlegger.

– Etter rettens syn er det også åpenbart at bakgrunnen for tiltaltes handlinger var at han ønsket å hevne seg på N.N. (tingrettsdommeren) fordi N.N. hadde funnet ham skyldig i straffesaken fra 2013, heter det i dommen.

Trua foreldrene med kniv

Som nevnt ble tingrettsdommerens første anmeldelse av sabotasjen henlagt, og her bemerker retten i dommen: «utrolig nok».

Tidlig om morgenen den 18. april i år kom 36-åringen hjem til foreldrene, men faren ønsket ikke å ha sønnen i hus på grunn av tilstanden hans. Faren forklarte i retten at de ble trua med en kniv av sønnen, og at kona hans (36-åringens mor) ble svært redd og hylte av frykt. Faren sa også at sønnen hadde tatt kvelertak på ham og slengt ham inn i veggen. 36-åringen innrømmet i retten at de hadde hatt en diskusjon og at det kan ha blitt høylytt, men han nektet for knivtrusselen og volden. Retten stoler imidlertid fullt og helt på foreldrenes forklaring.

Nedre Telemark tingrett har dømt 36-åringen til fengsel i to år og seks måneder, hvor av halvannet år gjøres betinga med ei prøvetid på tre år. Fra den ubetinga delen kan 36-åringen trekke fra 142 dager som han allerede har sittet i varetekt.

Retten mener at truslene mot foreldrene må ha fremstått som svært skremmende. I forhold til skadeverket og forsøket på utpressing av dommeren, skriver retten: «Sterke allmennpreventive hensyn tilsier en streng straff når man ved for eksempel skadeverk gjengjelder en handling en dommer har utført i kraft av sin stilling.»

Politiet får sterk kritikk

Foruten om sabotasjen og truslene mot tingrettsdommeren og truslene mot foreldrene, er han dømt for en lang rekke tilfeller av vinningskriminalitet og narkotikakriminalitet, lovbrudd som ble begått for flere år siden, og tiltalen ble tatt ut allerede i 2014. Videre ble han frifunnet for en del forhold som er blitt svært gamle, siden det var snakk om lovbrudd fra 2013. Her får politiet sterk kritikk for den lange saksbehandlingstida.

– Nedre Telemark tingrett er ikke ukjent med at det kan ta tid før en sak er ferdig etterforsket og sendes fra tidligere Telemark politidistrikt til domstolen for pådømmelse, men et tidsforbruk som i dette tilfellet har domstolen ikke tidligere registrert. Sendrektigheten er sterkt beklagelig og påtalemyndighetens gjentatte unnlatelser av å foreta seg det som burde kunne forventes, bidrar til å undergrave respekten for etaten og til redusert rettssikkerhet, mener retten.