Den unge mannen fra Grenland fylte 18 år tidlig i april i år. Og den 13. april kjørte den ferske sjåføren bil i Seljord, hvor politiet holdt fartskontroll. 18-åringens bil ble målt i 130 km/t i ei 80-sone, noe som førte til at førerkortet hans ble beslaglagt. Nylig måtte han også møte opp i Nedre Telemark tingrett, hvor han måtte stå til rette for råkjøringa.

Må jobbe gratis

I retten ga 18-åringen en uforbeholden tilståelse. Dommerfullmektig Hanne-Marie With Kaltenborn har dømt 18-åringen til 30 timers samfunnsstraff, med ei gjennomføringstid på 60 dager. Hvis ikke samfunnsstraffen gjennomføres, må 18-åringen sone 15 dager i fengsel. Han mister retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på åtte måneder, med fratrekk av perioden som førerkortet allerede har vært beslaglagt. Og han må avlegge full ny førerprøve når han kan få lappen tilbake.

Prikker på rekordtid

I dommen kommer det også fram at 18-åringen allerede hadde rukket å få fire aktive prikker på førerkortet, før han ble tatt for råkjøringa i Seljord. Videre heter det at fartsovertredelsen i Seljord skjedde under en ellers «aktsom» forbikjøring.

Den 18 år gamle mannen sa i retten at det vil skape problemer for arbeidsforholdet hans at han ikke kan kjøre bil, noe retten imidlertid ikke ser noen grunn til å ta hensyn til.

– Hensynet til trafikksikkerheten og allmenne hensyn tilsier også at en slik tapsperiode er nødvendig i en sak som denne, heter det i dommen.