Fylkesmannen har konkludert om byggesakssjefens habilitet

SKIEN: Fylkesmannen konkluderer med at byggesakssjef Hallstein Bast ikke kan anses som inhabil til å behandle søknad om midlertidig brukstillatelse for nybygget i Faråsen.