- Det er galskap, sier skiensmannen til TA.

Han sitter nå med et forelegg på 6000 kroner etter å ha vist fingeren til en politibil i Skien sentrum. At bilen var en politibil ante han ikke før det var for sent.

Kjørte mot enveiskjøring

Det var den 5.oktober at skiensmannen satt sammen med noen kamerater på uteserveringen på Lundetangen Pub i Skien. Selv satt han med ryggen mot veien på utsiden.

- I sidesynet ser jeg en bil komme kjørende mot enveiskjøringen i «TA-bakken». Da bilen kom ned ved puben, reiste jeg meg opp automatisk, snudde meg rundt og viste dem fingeren, sier mannen, som ønsker å være anonym, til TA.

Han forteller videre at han ofte har latt seg irritere over dem som ikke respekterer reglene om enveiskjøring i bakken, og at det var dette som gjorde at han valgte å gi sjåføren en "hilsen" med fingeren.

Men mens han står der med fingeren hevet, oppdager han det; Bilen som kommer kjørende er en politibil. Da var det for seint å angre seg.

Han forteller at kort tid etter kom to politibetjenter inn på puben for å konfrontere ham om fingeren. Det ender med et forelegg på 6000 kroner for forulemping av polititjenestemenn.

Som det står i forelegget som mannen har mottatt;

«... han forulempet med dette polititjenestemennene under deres utføring og/eller på grunn av utføringen av tjenesten»

- Ikke noe å diskutere

Skiensmannen sitter ikke med noe inntrykk av at den aktuelle politibilen var under utrykning da hendelsen fant sted. Han stiller dermed spørsmål ved hvorvidt bilen da hadde noe fritak til å kjøre mot enveiskjøringen.

- Vanlig utrykning var det ikke, for det var ikke noe blålys. Det er noe som kalles for stille utrykning, men da kan de vel ikke ha hatt tid til å stå med meg i et kvarter, tjue minutter på puben, hvis de var ute på oppdrag, spør han seg. 

Han ville ikke vedta forelegget på stedet, og regnet med at han dermed ville bli kalt inn til avhør, slik at han skulle få anledning til å gi sin versjon av saken.

- Jeg ringte senere bort, men da sa de at det hadde vært to stykker i (politi)bilen, så det var ikke noe å diskutere.

- Reagerer på maktarrogansen

Han har foreløpig ikke betalt forelegget, men har underskrevet på at han har vedtatt det. Dersom forelegget ikke vedtas kan det øke til 7200 kroner hvis det må sendes til domstolen for pådømmelse. Det ville han ikke ta sjansen på.

- Jeg reagerer på maktarrogansen, når de selv vet at de har gjort noe feil. Jeg tror vel de følte seg truffet for å si det mildt, men så skal de vise at her er det vi som bestemmer. Jeg ser på det som en fillesak, der politiet bare skal markere seg, sier han.

Politiet har lov

Operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt mener det er en uting å vise fingeren til noen om det er til en politimann eller ikke.

Når det gjelder spørsmålet om det er lov for en politibil å kjøre mot enveiskjøringen er svaret ja.

Det gjelder om utrykningskjøretøyet kjører med blålys eller ikke og det har heller ikke noe å si om tjenestebilen er sivil.

- Det er en vanlig mistforståelse at et utrykningskjøretøy må kjøre med blålys for å bryte trafikkreglene. Det holder med at bilen er i tjeneste, forteller Aaltvedt.

Han mener det kan være mange grunner til at patruljen valgte å kjøre mot enveiskjøringen uten at han kjenner denne konkrete saken.

At en tjenestebil fra politiet, brann eller ambulanse kan bryte med trafikkreglene er regulert i Vegtrafikklovens paragraf 11. Her heter det at;

Kongen gir regler om adgang til å fravike det som er fastsatt i eller i medhold av §§ 4, 5, 6, 7, 8 og 9 for fører av utrykningskjøretøy, fører av kjøretøy i polititjeneste og fører av vegarbeidsmaskin eller annet kjøretøy som nyttes til arbeid på eller ved veg. Det samme gjelder for fører av kjøretøy i regionvegkontorets tjeneste og offentlig parkeringskontrolltjeneste.