Akkurat som i tilfellet med Thoresen går de fleste av disse sakene ut på trusler eller skremmende plagsom adferd mot myndighetspersoner og andre.

Siljan opplyser at mannen er domfelt for liknende forhold tidligere, og han er også tidligere blitt pågrepet og varetektsfengslet.

- Det er en konkret vurdering vi gjør hver gang det oppstår hendelser derfra, sier Siljan. 

Politiet kan ikke fjerne

Bloggeren benytter seg av publiseringstjenesten Wordpress som sin bloggarena. Politiet har ingen makt til å gå inn selv, eller kreve at det som er publisert skal fjernes.

- Nei, vi har ikke makt til dette. Den fornærmede må selv ta kontakt med det aktuelle nettstedet, sier Siljan.

Ytringsfriheten står sterkt i Norge, og vil alltid være utgangspunkt når politiet vurderer saker som denne.

-Man har lov til å ytre seg fritt i det offentlige rom, men så er spørsmålet; Er ytringen av en så alvorlig, skremmende og truende karakter at det faktisk ikke er greit å dele, sier Siljan.

- Hva kan politiet gjøre i slike saker?

- Det kommer an på hva slags påstander, utsagn eller informasjon som er blitt spredd på nettet. Hvis det er trusler, så er dette straffbart og vil bli forfulgt av oss. Da risikeres det ubetinget fengsel, sier Siljan.

Selv om det ikke er trusler så kan det allikevel være straffbart dersom omfanget er stort, og at man føler seg forfulgt av en person på nettet.

Når det gjelder saken om Thoresen, som er blitt hengt ut som pedofil, sier Siljan at dette kan være snakk om et straffbart forhold. Det kan være en henynsløs adferd, og det er straffelovens paragraf 266 som regulerer dette.

- Vi må vi etterforske saken og vurdere hvorvidt dette er så alvorlig at det skal straffes, sier Siljan.

Kan få hjelp

Selv om politiet står uten makt til å kreve innlegg fjernet fra nettet, finnes det muligheter.

- Vi råder folk til å kontakte nettsiden slettmeg.no, der det gis gode råd rundt hvordan man kan få fjernet informasjon om seg selv på nettet. Det hender at slettmeg tar kontakt med andre nettsteder på vegne av folk. Noen ganger er det muligheter, andre ganger er det vanskelig. Det avhengig av hva som er delt og hvor det er delt, sier Siljan.

Truet tingretten

Onsdag måtte politiet holde vakt utenfor en rettsal i forbindelse med en rettsak i Nedre Telemark tingrett i Skien. Dette ble gjort etter en trussel som bloggeren hadde lagt ut;

«Onsdag den 31. Mai 2017, klokken 13:30 vil det med stor sannsynlighet bli begått en kriminell handling ved Skien Tingrett i (den tiltaltes navn) sin sak. Det vil være en kriminell handling med flere års strafferamme, og den vil muligens implisere en hel rekke med mennesker, i mafialignende virksomhet.»

Da TA var i kontakt med politiet torsdag ettermiddag var dette forholdet ennå ikke anmeldt, men Siljan regner med at en anmeldelse vil komme.

Uansett vil politiet gå videre med denne trusselen.

- Hvis ikke tingretten anmelder selv, vil politiet opprette en sak på trusselen. Den er isolert sett av en slik karakter at vi vil ta tak i den, sier Siljan.