– Jeg ble presset til å oppbevare narkotika hjemme

"Ikke helt gode": 60-åringen forklarte at han ikke ble direkte trua, men at han følte seg presset av noen personer som ikke er "helt gode".

"Ikke helt gode": 60-åringen forklarte at han ikke ble direkte trua, men at han følte seg presset av noen personer som ikke er "helt gode".

Artikkelen er over 1 år gammel

SKIEN: Gjennom flere år har politiet stadig funnet større mengder narkotika hjemme hos en 60 år gammel rusmisbruker. 60-åringen selv sier at han på grunn av narkotikagjeld blir presset av andre til å oppbevare stoff for andre.

DEL

Det forklarte 60-åringen da han nylig møtte i Nedre Telemark tingrett, tiltalt for befatning med totalt 416 gram amfetamin og 1190 gram metamfetamin, rundt 160 gram hasj og et større antall tabletter. Beslagene hos 60-åringen har politiet gjort over en periode fra 2013 og fram til januar i år, da de fant 300 gram metamfetamin, rundt 77 gram amfetamin og en rekke tabletter hjemme hos 60-åringen.

– Ikke uvanlig

I retten tilsto den 60 år gamle rusmisbrukeren, som forklarte at han har AD/HD, og at han i en årrekke har brukt amfetamin som selvmedisinering. Han sa at han har opparbeidet seg narkotikagjeld og at han har følt seg presset av to menn i narkotikamiljøet til å oppbevare stoff i leiligheten sin. På denne måten har han fått nedskrevet narkotikagjelden.

I forhold til straffeutmålinga har retten delt seg i et flertall og et mindretall. Tingrettsdommer Berit Nerva og meddommer Marit Elin Bringsås kan ikke se bort fra at tiltaltes forklaring er riktig, og at tiltalte har følt seg presset til å oppbevare narkotika i leiligheten.

– Det er ikke uvanlig at det forekommer trusler i narkotikamiljøet. Etter flertallets syn kan det vanskelig tillegges nevneverdig vekt i formildende retning. Det forhold at tiltalte har fått nedskrevet noe av sin narkotikagjeld som følge av dette, tillegges imidlertid ikke særskilt vekt i straffskjerpende retning, heter det i dommen.

To år og fire måneder

60-åringen er dømt til to år og fire måneders ubetinga fengsel, med fratrekk av 179 dager som han allerede har sittet i varetekt.

Rettens mindretall, meddommer Grethe Aasland, mente at straffen burde vært halvannet års ubetinga fengsel, og at det i formildende retning burde legges betydelig vekt på at tiltalte over flere år har følt seg presset til å oppbevare narkotika tilhørende andre i leiligheten. Men som kjent bestemmer rettens flertall.

I formildende retning er det lagt vekt på at noen av forholdene er blitt svært gamle og at 60-åringen har gitt en uforbeholden tilståelse.

Artikkeltags