Hendelsen skjedde i Skien natt til 8. desember i fjor. Den 72 år gamle drosjesjåføren endte opp med blåveiser og kutt og sår i ansiktet, og derfor ble drosjeturen nylig tema i Nedre Telemark tingrett.

– Sjåføren angrep meg

Den 72 år gamle drosjesjåføren forklarte at 32-åringen manglet penger da de kom fram til adressen. Kunden hadde sagt at han hadde penger i boligen, og han gikk ut av bilen og mot døra. Drosjesjåføren sa videre at 32-åringen tilsynelatende ikke fikk låst opp døra, før han gikk bort fra stedet mens han pratet i mobiltelefonen. Da gikk drosjesjåføren etter til fots, samtidig som han sa at han ville ringe politiet. Ifølge drosjesjåføren ble han da angrepet, og mens de lå på bakken ble han tatt kvelertak på og han fikk slått hodet i bakken. I retten ble det lagt fram bildebevis av bloduttredelser rundt begge øynene, samt kutt og sår i ansiktet.

Den 32 år gamle kunden hadde vært på et utested i Porsgrunn, hvor han hadde drukket åtte-ni halvlitere med øl, før han skulle ta drosje hjem. 32-åringen nektet straffskyld i retten. Han forklarte at han kun hadde hatt 200 kroner på seg da de kom fram, og at han ville gå inn i boligen for å finne mer kontanter. Han hevdet at drosjesjåføren hadde angrepet ham bakfra etter at han var ute av bilen. Videre sa kunden at han deretter kun hadde lagt drosjesjåføren i bakken, før han gikk fra stedet.

– Ganske ulogisk

Sorenskriver Jahn Mydland og meddommerne Øystein Midjås og Marit Elin Bringsås ser ingen grunn til å tvile på forklaringa til den 72 år gamle drosjesjåføren. De har dømt 32-åringen til fengsel i 30 dager, med fratrekk av to dager som han har sittet i varetekt. Han må videre betale 15 000 kroner i erstatning og 10 000 kroner i oppreisningserstatning til drosjesjåføren.

– Retten er ikke i tvil om at fornærmedes forklaring er korrekt og legger den til grunn. Fremstillingen er detaljert og sammenhengende. Det vises også til at fornærmede er 72 år, mens tiltalte er 32 og langt kraftigere enn fornærmede. Det er heller ingen tvil om at tiltalte er den klart fysisk sterkeste av de to. Ytterligere nevnes at det fremstår for retten som ganske ulogisk at fornærmede skulle ha angrepet tiltalte etter selv å ha varslet politiet, heter det i dommen.

Retten vektlegger at drosjesjåfører utfører oppgaver av stor samfunnsmessig betydning til alle tider av døgnet, og ikke sjeldent også under omstendigheter som kan innebærer risiko for mer eller mindre alvorlige hendelser.

– De bør derfor ha et sterkt strafferettslig vern, mener retten.