Hun overtar etter nåværende Nav-leder Per Stokstad. Nyheten ble presentert for de 150 ansatte fredag morgen.

Anne Apneseth jobber i dag som rektor på Moflata barneskole. Hun har tidligere vært rektor på Stigeråsen skole, inspektør på Lunde barneskole og SFO-leder. I tillegg er hun politiker for Ap i hovedutvalget for helse og velferd og bystyret.

Ble headhuntet

Apneseth ble headhuntet til stillingen etter at søknadsfristen var gått ut.

- Vi oppfordret Anne til å søke fordi vi følte grunnlaget etter den første søknadsrunden var litt for smalt. Som rektor har Anne ledererfaring fra en stor arbeidsplass. Hun har greie på politikk og det er viktig for partnerskapet mellom stat og kommune. Hun har kjennskap til skienskulturen, og i tillegg har hun engasjement for barn og unge, sier Nav-leder i Telemark, Terje Tønnessen.

- Vi la vekt på Annes veldig brede bakgrunn, sier rådmann i Skien, Ole Magnus Stensrud.

Apneseth har også master i kommunal ledelse.

- Jeg har lenge sagt at jeg ikke skulle jobbe som rektor til jeg ble pensjonist, og valgte en master i kommunal ledelse i stedet for skoleledelse, sier hun.

Nav inn i barnehagen

Engasjementet for barn og ungdom er noe Tønnessen mener Nav må bli flinkere til å jobbe med. I dag har Skien store utfordringer med inkludering, først og fremst med flyktninger, men også mange unge som går på økonomisk sosialhjelp og dropper ut av videregående skole.

Nav-sjefen i Telemark mener Nav må inn allerede i barnehage og barneskole for å forebygge dette.

- Vi må jobbe tidligere og tettere med barneskoler og barnehager, og fortelle om hvordan arbeidslivet er og motivere til å ta utdanning. Hvis vi har et gjeldende problem som akkumulerer gjennom 18 år, blir det forsterket og verre å løse. Jo tidligere innsats, jo bedre. Noen har en formening om at man kan gå på Nav og få penger. Hvis vi samarbeider med barnehager og barneskoler, kan vi påvirke foreldre og barn til å velge utdanning og veier som fører til arbeidskraft, sier han og viser til at bygg- og anlegg er en av bransjene som starter med å motivere til yrkesvalget i barnehagen.

Viktigst i barneskolen

Apneseth mener barneskolen er avgjørende for å stoppe drop-out i videregående.

- Barneskolen er de sju viktigste årene i et barns liv for å lære grunnleggende ting som lesing, regning og skriving, men også fravær, sosialisering, og andre ting som forbereder på et voksenliv. De elevene som ikke er til stede i gymtimene, er et av de tidlige tegnene på drop-out, sier hun.

- Kiler i magen

Anne Apneseth fortsetter som rektor på Moflata barneskole i en periode, men vil starte i Nav-jobben i en overlappingsfase med Per Stokstad.

Nav Skien er det nest største Nav-kontoret i Telemark og Vestfold. Neste høst flytter Nav Skien inn i nye lokaler i Eeks gård ved Handelstorget.

Les også: Her havner Nav Skien

- Nav går inn i en ny æra med digitalisering og nye lokaler. Det kiler selvfølgelig i magen, smiler hun.

Nav Telemark er i forhandlinger om de skal forlenge leiekontrakten for de to øverste etasjene i dagens Nav-bygg.