Bør det offentlige gi lån til MSG Production?

Av

SKIEN: Telemark Utviklingsfond og Skien Næringsfond var avgjørende aktører for at MSG Production kom seg gjennom sommeren. De to fondene tilførte da samlet 2,5 millioner kroner i lån til selskapet. – Våre aksjonærer har skutt inn mye kapital og jeg synes er riktig at samfunnet bidrar til å bygge opp under et så viktig prosjekt, sier daglig leder Dag Jostein Klever i MSG Production. – Jeg synes ikke det er det offentliges oppgave å gi risikolån til selskapet, sier daglig leder Terje Bakka i Telemark Utviklingsfond.